Ogłoszenia dyrektora

Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

Zarządzenie nr 3/2021

 

Zarzadzenie nr3 w sprawie zakazu przebywania na terenie szkoły osobom niebędącym pracownikami szkoły

Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego w okresie zagrożeń koronawirusem


Zarządzenie nr 4/2020