Ogłoszenia dyrektora

Zarządzenie nr 3/2021

Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia dla pracowników administracji i obsługi dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w 2020 roku w sobotę

Zarzadzenie nr3 w sprawie zakazu przebywania na terenie szkoły osobom niebędącym pracownikami szkoły

Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego w okresie zagrożeń koronawirusem


Zarządzenie nr 4/2020