Warsztaty z naukowcami


18 grudnia br. w liceum odbyły się warsztaty z pracownikami naukowymi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowcy – dr Barbara Szczepańska, dr Dawid Krysiński, dr Michał Cebula oraz mgr Aleksandra Drabina-Różewicz -tłumaczyli uczniom czym jest socjologia jako nauka, zwracając uwagę, iż socjologia ma krótka historię ale długą przeszłość. Następnie wskazali i omówili ofertę edukacyjną IS, na którą składają się następujące kierunki studiów: socjologia, praca socjalna, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych i socjologia ze specjalnością Intercultural Mediation. W dalszej kolejności analizowane były wybrane wątki refleksji socjologicznych podejmowanych w IS UWr, np. zagadnienia funkcjonowania gospodarki a zwłaszcza zachowań konsumenta. Naukowcy zwrócili także uwagę na to, iż zachowania konsumpcyjne interesują socjologów nie tylko ze względu na potrzebę poznania naukowego ale także z przyczyn praktycznych – tj. kreowania oferty dla grup docelowych – nabywców towarów i usług na rynku. Ponadto starali się wykazać, iż zrozumienie zachowań współczesnego konsumenta wymaga m. in. zrozumienia procesów psychologicznych, jakim podlega (w tym procesom nieświadomym) oraz zrozumienia czynników społecznych, jakie na niego oddziałują. Zwrócono uwagę na dwa takie czynniki: przynależność do klas społecznych i powiązania sieciowe (sieci znajomych i przyjaciół). Wskazano także, jakimi projektami zajmują się socjologowie: np. innowacjami w zakresie transportu drogowego czy opieki nad osobami starszymi. Inne poruszane zagadnienia to role zawodowe podejmowane przez socjologów, wśród których można wymienić zawód badacza, specjalisty od zarządzania zasobami ludzkimi, dziennikarza. Socjologowie starają się poznać otaczającą rzeczywistość, zrozumieć potrzeby, postawy i zachowania ludzi, występujących w różnych zbiorowościach. Socjologowie doradzają też władzom lokalnym, są autorami diagnoz społecznych i współautorami planów strategicznych. Kolejne zajęcia z pracownikami i studentami IS odbędą się najprawdopodobniej w lutym i będą miały niecodzienny charakter gdyż odbędą się w porze nocnej.

  

MIKOŁAJKI 2017


 

 

Świąteczna atmosfera zawitała do naszego Liceum. 6 grudnia 2017 roku odbyły się w naszej szkole mikołajki. Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę mikołajkową polegającą na szukaniu w szkole ukrytych niespodzianek. Najlepsi okazali się Aleksander Bugaryn i Jędrzej Maras – uczniowie klasy III B, oraz Laura Gigiel – uczennica klasy III A, którzy otrzymali okolicznościowe upominki z rąk p. Dyrektora Roberta Dziergwy. Święta tuż, tuż…

 

Nasi licealiści byli niezastąpieni w wielu placówkach oświatowych jako wolontariusze w postaci Śnieżynek i Mikołajów.Odwiedzili PP nr 1, 2, 3, SP nr 2, SP w Działoszy. Ich zaangażowanie i kreatywność jest godna podziwu.

 

Mikołaj na sycowskim rynku

 

 

Młodzież naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w Mikołajkach na sycowskim rynku.
Dziękujemy młodzieży, rodzicom za pyszne ciasta i piękne fanty oraz klientom naszego stoiska. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów: p.Anny i Daniela Sobińskich,p. Moniki i Rafała Gierszon , p.Benicie Wysockiej i Mirosławie Kempie.Dochód przeznaczony będzie na chłodną wodę do picia na lekcjach wychowania fizycznego oraz promocję naszej szkoły.
Do zobaczenia za rok!

WAT w liceum czyli jak zostać oficerem?

 

We wtorek w naszym liceum odbyły się tzw. „ Akademickie Spotkania „ czyli spotkanie młodzieży z przedstawicielami uczelni wyższych. W tym roku swoją ofertę przedstawiła Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia, Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodakowskiej z Wrocławia oraz Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną uczelni a także zasadami rekrutacji. Poza ofertą edukacyjną zaprezentowane zostały możliwości spędzania wolnego czasu w czasie studiów oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań. – Celem spotkania było wskazanie młodzieży możliwości dalszego kształcenia się na wybranych przez siebie uczelniach i kierunkach – podkreśla dyrektor liceum. Jednocześnie warto podkreślić, iż w lutym na terenie liceum odbędą się mini targi edukacyjne.

 

 

 

 

 


 

Radni obradowali w liceum 

20 listopada w liceum odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Oleśnickiego. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji Leszek Waluk. Obecna była także Małgorzata Iwańska-Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu a także starosta oleśnicki Wojciech Kociński. Radni dokonali przeglądu budynków szkoły oraz wyposażenia klasopracowni. Zapoznali się także z aktualnym stanem zatrudnienia pracowników, liczbą uczniów a także nachyleniami poszczególnych klas. Zostali także zapoznani z działaniami podjętymi przez nauczycieli, rodziców i uczniów w roku szkolnym 2017/2018 a także wizją rozwoju szkoły. – Cieszę się, że posiedzenie komisji odbyło się w liceum.  Wizyta radnych z pewnością przybliżyła im funkcjonowanie naszej szkoły. Liczę na zaangażowanie i owocną współpracę zwłaszcza, że są wśród nich absolwenci naszej szkoły – ocenił spotkanie Robert Dziergwa.


„W kierunku klinicznej pracy socjalnej”

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowana socjologią grupa uczniów liceum uczestniczyła w seminarium zorganizowanym przez Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego ,Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „PO MOC” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław. W ramach seminarium uczniowie wysłuchali referatu dr hab. Huberta Kaszyńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „W kierunku klinicznej pracy socjalnej” a także poznali historię Aleksandry Kożuszek, która opowiedziała o swojej chorobie psychicznej, pobycie w klinice psychiatrycznej oraz o tym jak całkowicie z choroby wyzdrowiała. Pani Aleksandra, na co dzień nauczycielka języka angielskiego, jest autorką książki „Radość odzyskania” w której opisała swoje doświadczenia związane z chorobą. Głównym celem seminarium było zapoznanie studentów i uczniów z wiedzą dotyczącą pracy z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne co jest istotne dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą socjalną.

TRZY GODZINY Z MICKIEWICZEM…

13 listopada 2017r. uczniowie klas drugich obejrzeli pierwszy raz w całości na scenie najważniejsze dzieło w historii polskiego teatru – Dziady Adama Mickiewicza. Spektakl sugestywny, aktorsko bardzo wyrazisty i zdyscyplinowany, został przygotowany przez Teatr Nowy ze Słupska, a wystawiony w Centrum Sztuki IMPART we Wrocławiu.

Widowisko w reżyserii Stanisława Miedziewskiego to świetne uzupełnienie wiedzy pochodzącej z samego dramatu, który jest lekturą obowiązkową dla uczniów szkoły średniej.
Z pewnością rozbudza pasje czytelnicze.
Organizatorem wyjazdu była Krystyna Kochan- nauczyciel języka polskiego, a opiekunami: panie Urszula Kania i Karolina Walaszczyk.

 

 

 

 


 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ,,MITOLOGII”

Dnia 13 listopada 2017 roku jedenastu uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie z ,,Mitologii” zorganizowanym przez OLIMP SCHOOL z Łodzi, a koordynowanym przez nauczycieli języka polskiego – Krystynę Kochan i Elżbietę Kopę. Konkurs składał się z jednego etapu. Formularz zawierał 15 pytań: pytania nr 1 –5 były jednokrotnego wyboru (zamknięte), a pytania nr 6 -15 otwarte. Uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 25 punktów.
Szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 1a i 3b. Wyniki poznamy 5 stycznia 2018 roku.

 

 

 


 

Zajęcia laboratoryjne z chemii na Politechnice Wrocławskiej

 

Staraniem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie Roberta Dziergwy została podpisana umowa o współpracy z Politechniką Wrocławską.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych zajęciach z chemii, matematyki i fizyki.
O pierwszych efektach współpracy mogliśmy się przekonać w miniony czwartek. Uczniowie z klasy biologiczno-chemicznej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii.

Tematem tego spotkania było rozdzielanie mieszanin i oczyszczanie osadów.
Każdy z uczniów miał do dyspozycji zestaw odczynników i sprzętu laboratoryjnego niezbędnych do przeprowadzenia doświadczeń. Nauczycielem prowadzącym zajęcia była Pani dr Katarzyna Grudzniewska (adiunkt na Wydziale Chemicznym PWr).
Zajęcia odbywać się będą cyklicznie( raz w miesiącu).
Opiekunami grupy byli mgr Karolina Walaszczyk i nauczyciel chemii, mgr Paweł Adamczyk-szkolny koordynator projektu.

f

więcej zdjęć

Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka szkolna realizuje projekt czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Udało się – daliśmy radę i mamy do dyspozycji całe 15000 do wydania na śliczne nowiutkie książki 
Zachęcamy do odwiedzania naszej biblioteki i wypożyczania zakupionych nowości . Miłego czytania!
Poniżej przedstawiamy pierwsze tytuły.

 

 

 

 


 

Zaraź się czytaniem

 

Zaraź się czytaniem – czytaj za darmo! Plakaty z kodem QR umożliwiającym dostęp do 12 książek znajdziesz na holu głównym szkoły. Ciesz się czytaniem, bo kto czyta ten żyje podwójnie.

Miłej lektury 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do biblioteki. Małgorzata Pawelska

 

Szukamy noblistów…

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie zostało objęte Patronatem Naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Umowa w sprawie Patronatu została podpisana 24 października 2017r. i zawarta jest na czas nieokreślony. W ramach Patronatu Uniwersytet zobowiązał się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w siedzibie liceum a także zajęć laboratoryjnych i wykładów w salach Uniwersytetu. Ponadto wraz z liceum będzie współorganizował konferencje, konkursy, wykłady, obozy naukowe i imprezy o charakterze popularno-naukowym. Istotną formą współpracy będzie objęcie przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu indywidualną opieką naukową uczniów, którzy odnieśli sukces w olimpiadach przedmiotowych (tutoring naukowy). Warto podkreślić, że liceum jest jedną z czterech szkół w Polsce objętych tego typu Patronatem. Czy doczekamy się noblisty z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie? – Będę cierpliwie czekał ale jestem przekonany, że prędzej czy później tak się stanie – stwierdził dyrektor liceum Robert Dziergwa.

 

Ja na rynku pracy – moje talenty i kompetencje

17 października 2017 uczennice naszego liceum Maria Kuczyńska i Beata Dembska uczestniczyły w Inauguracji IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim która odbyła się w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Oleśnickich. Projekt realizowany jest pod patronatem Pana Wojciecha Kocińskiego Starosty Oleśnickiego.
Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Ma ona służyć wzmocnieniu świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.
Celem tegorocznej edycji jest motywowanie młodych ludzi do rozwijania swoich kompetencji i budowaniu potencjału przyszłego uczestnika rynku pracy.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej- pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. od tej pory dzień 14 października uznawany jest jako święto szkoły, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela.

Dzisiaj w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym wzięli udział: dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie , zaproszeni goście i media lokalne.

Głos zabrali: Pan Robert Dziergwa-dyrektor szkoły, Pani Marzena Bator-przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Wojciech Kociński- Starosta Powiatu Oleśnickiego, Zdzisław Bałwas- przedstawiciel Stowarzyszenia KIWANIS, Kazimiera Kowalnik-prezes zarządu ZNP w Sycowie.

Uroczystość przygotowała klasa IIb z pomocą klas pierwszych i trzecich pod okiem Pani Anny Chowańskiej-Morozowicz,  Pani Krystyny Kochan oraz Pana Pawła Adamczyka.

W imieniu wszystkich uczniów chcielibyśmy podziękować za pracę, poświęcenie, serce i miłość wszystkim pracownikom szkoły

Klasa IIb

 

Galeria zdjęć

Podróż do gwiazd

Podobnie jak w ubiegłym roku, grupa geograficzna kl. II wyjechała do Łodzi do Planetarium EC1  na lekcję z astronomii. W nowoczesnym obiekcie uczniowie mieli okazję odbyć wirtualną podróż do odległych galaktyk z prędkością większą od prędkości światła. Pokaz prezentowany na kopule, z komentarzem prezentera był niezwykłym doświadczeniem. Uczniowie poszerzyli i uzupełnili wiedzę z astronomii, z którą mieli styczność na lekcjach geografii. W przyszłym tygodniu sprawdzian z tego działu. Po takiej prelekcji zapewne będą bardzo dobre oceny.

 

U.Kania

 

AIESEC International Education – kolejna edycja projektu

Początek nowego roku szkolnego 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sycowie miał wymiar międzynarodowy. Dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły ze światową organizacją studencką AIESEC 25 września 2017 przystąpiliśmy  do realizacji kolejnej edycji projektu pod hasłem przewodnim  ‘International Education’ (‘Edukacja międzynarodowa’).

W ramach tego projektu gościliśmy w szkole dwie studentki: Fabiole Nicole Berri z Brazylii oraz  Mine Ozdogan z Turcji. Wolontariuszki przez tydzień  prowadziły interaktywne warsztaty w języku angielskim prezentując swoje kraje, promując naukę języków obcych oraz  tolerancję względem odmiennych kultur i narodowości.

Głównym celem projektu było rozwijanie  u młodzieży umiejętności kluczowych, niezbędnych na Europejskim rynku pracy tj. umiejętność bycia  komunikatywnym, rozwiązywania problemów, umiejętność logicznego myślenia i pracy w grupie. Posiadanie tych kompetencji sprawia, że młodzież staje się bardziej świadoma swoich celów personalnych i rozsądniej inwestuje swój czas w edukację, rozumiejąc jej wartość i cel.

Wizyta studentek  pozwoliła młodzieży sprawdzić ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim i uświadomiła, jak ważną rolę język ten odgrywa w nawiązywaniu nowych międzynarodowych znajomości.

Szkolnymi koordynatorami projektów AIESEC są mgr Joanna Zawada i mgr Leszek Wojteczek

Pożar i ewakuacja liceum! Na szczęście to tylko ćwiczenia….

Dnia 5 października br. przeprowadzono próbną ewakuację szkoły. Nadrzędnym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Alarm został wszczęty o godzinie 9.00. Po usłyszeniu sygnału alarmowego dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi stosując się do wytycznych zawartych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie„ przedostali się drogami ewakuacyjnymi do tzw. punktu zbiórki. Następnie

nauczyciele złożyli meldunek dyrektorowi szkoły o liczebności uczniów w klasach. Okazało się, że jeden z uczniów został uwięziony w klasopracowni chemicznej zlokalizowanej na I piętrze budynku liceum i trzeba było go ewakuować.

Po przeprowadzonej przez strażaków kontroli budynku i udanej ewakuacji uwięzionego ucznia dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie kpt. Piotr Ciemny poinformował dyrektora szkoły o zakończonych czynnościach prowadzonych w ramach ewakuacji a ten odwołał alarm i uczniowie mogli wrócić na lekcje.

Według raportu straży pożarnej ewakuacja przebiegła poprawnie i sprawnie.

 

Sztafetowe Biegi Przełajowe

W Oleśnicy 29.09.2017 nad miejskimi stawami odbyły sie drużynowe biegi sztafetowe szkół ponadgimnazjalnych. Do przebiegniecia był dystans ok 10 x 1200m. Nasza reprezentacja zajęła 4 miejsce. Z naszej szkoły wystartowało 10 zawodników: Kacper Sobczak, Pawlak Szymon, Orliński Michał, Bak Patryk, Misiak Jakub, Matyszkiewicz Maciej, Maras Jędrzej, Machala Denis, Janik Franciszek, Kaśkos Filip. Ogolny wynik biegu 44,32,98 Najlepsze 3 czasy należą do następujących uczniów: Kacpra Sobczaka 3,58 Michała Orlińskiego 4,10 oraz Szymona Pawlaka 4,14. Gratuluję. Dziękuję wszystkim uczestnikom za chęci i wolę walki. Ze sportowym pozdrowieniem Katarzyna Wygoda

 


Dolnośląski Festiwal Nauki

27 września uczniowie klas matematyczno- fizycznych z naszej szkoły wyjechali do Wrocławia na zajęcia przygotowane dla zainteresowanych w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
W Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Okólnej uczestniczyliśmy w dwóch wykładach
Pierwszy wykład zatytułowany: Nanotechnologia – czym jest i jak wpływa na nasze życie? przedstawił go dr inż. Karol Lemański,
a kolejny: Niezwykły świat niskich temperatur poprowadził dr inż. Tomasz Zaleski
Pomiędzy wykładami ciekawe eksperymenty prowadzili doktoranci. Mogliśmy zobaczyć model samochodu napędzanego ogniwami wodorowymi, doświadczenia z ciekłym azotem i nadprzewodnikami oraz kilka doświadczeń z chemii.

 

Salon Maturzystów

21.09.2017r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w „Salonie Maturzystów” na Politechnice Wrocławskiej. Uczniowie mieli okazje skorzystać z wykładów dotyczących egzaminów maturalnych prowadzonych przez pracowników naukowych z największych uczelni wyższych w regionie. Oprócz tego mogli zapoznać się z ofertą uczelni oraz z zasadami rekrutacji 2018. Jesteśmy przekonani, że udział w przedsięwzięciu przyniesie jak najlepsze efekty.

Cześć Jej pamięci…

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Jadwigi Draws, która w latach 1970-1977 uczyła języka francuskiego w naszym liceum. „Madame Bonjour” w skrócie „Bonżurka”, taką miała ksywkę, na stałe zagościła w pamięci swoich uczniów i wychowanków. W marcu br. z okazji 95 urodzin spotkała się ze swoimi wychowankami, maturzystami rocznik 1974.
– Czuliśmy jej matczyną opiekę, zawsze dbała o to żeby nikt nie miał problemów wychowawczych i dydaktycznych- wspomina swoją panią profesor Renata Jokiel. Pani Jadwiga Draws zmarła 16 września 2017r. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 września o godz. 13.00 w Drołtowicach.
Pogrążeni w żałobie dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki w Sycowie

 

 


 

„Gerwazy” rozpoczął nowy rok szkolny…

 

Po wakacyjnej przerwie w murach naszego liceum znowu zabrzmiał dźwięk szkolnego dzwonka „Gerwazego”, który przypomniał uczniom o rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 2017/2018.

Nowy rok szkolny rozpoczął się uroczystą mszą świętą odprawioną przez ks. Przemysława Kaczkowskiego w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie. Uroczysty apel rozpoczął się w Centrum Kultury w Sycowie. Okolicznościowe przemówienie do uczniów skierował nowy dyrektor naszego liceum Robert Dziergwa. – Prawdziwa władza jest służbą dlatego będę wam służył najlepiej jak potrafię – zwrócił się do całej społeczności szkolnej nowy dyrektor. – Chciałbym żebyście byli dumi z tego, że jesteście uczniami Liceum Ogólnokształcacego im.T.Kościuszki w Sycowie – dodał  witając uczniów.

Istotnym punktem uroczystości było wręczenie stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe. Stypendia najzdolniejszym uczniom – Dorocie Mak i Michałowi Ilskiemu – wręczył starosta Wojciech Kociński.

Niecodziennym wydarzeniem było wręczenie nowemu dyrektorowi Ziemi z „Łączki” Uświęconej Krwią Bohaterów (AD 2017 – Kwatera Ł – Powązki).  Ziemię wręczyła Szefowa Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Wrocław – Iwona Chowańska.

Głos zabrała także dr Barbara Szczepańska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która odniosła się do współpracy liceum z uniwersytetem.

Dyrektor liceum podziękował także radnemu Markowi Malinowskiemu i nauczycielowi Przemysławowi Strzelcowi za opiekę nad młodzieżą, która w czasie wakacji, w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” była na Ukrainie odnawiać polskie mogiły na wołyńskich cmentarzach. Uczniowie uczestniczący w akcji: Sandra Piórkowska, Jacek Gnatowski, Dominika Wieczorek, Michał Łacina, Maciej Wyrwas (ZSP Syców), Dariusz Zatylny (absolwent LO).

 

 


KONKURS LITERACKI

Dnia 19 kwietnia 2017r.  odbył się konkurs literacki , w którym udział wzięli uczniowie klas trzecich naszej szkoły. Tym  razem  zmagali się z biografią i twórczością Josepha Conrada, czyli Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego. Bieżący rok uznany jest przez Sejm RP Rokiem Conrada.

Każdą klasę reprezentowała dwuosobowa drużyna, która  rozwiązywała test składający się z 42 pytań, często bardzo wnikliwych.
Klasyfikacja uplasowała się następująco:
I miejsce – Natalia Rak, Przemysław Zima – klasa III a
II miejsce –Aleksandra Morozowicz,  Agata Lis – klasa III b
III miejsce – Marcin Łacina, Hubert Pierzchała – klasa III c

Uczniowie naszej szkoły nie zawiedli. Pokazali, że młodzież jednak czyta …
Serdeczne gratulacje! Nagrody zostaną wręczone w dniu pożegnania absolwentów.