Koła zainteresowań i organizacje młodzieżowe:

 

W szkole działały następujące koła zainteresowań i organizacje młodzieżowe:


W klasie 3b o profilu ekonomicznym prowadzone są warsztaty ekonomiczne. Ich celem jest poszerzenie praktycznej wiedzy ekonomicznej uczniów oraz motywowanie do dodatkowych działań w tym zakresie.