Koła zainteresowań i organizacje młodzieżowe:

 

W szkole działały następujące koła zainteresowań i organizacje młodzieżowe:

 

Klub Turystyki pieszej „Trep”

Prezesem klubu jest Marta Majerczak z klasy 3a, zastępcą jest Aleksandra Sarnowska, również z klasy 3a.

Klub prowadzi kronikę – zapis historii klubu. Kronika prowadzona jest w formie tradycyjnej, papierowej.

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości „Gold”

Działalność klubu:

  1. Podsumowanie  Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej
  2. Stała współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  3. Stała współpraca z wyższymi uczelniami- organizacja spotkań
  4. Udział w projekcie edukacyjnym „Moje finanse” oraz „Zarządzanie firmą”
  5. Zaangażowanie w projekt ” WF z klasą” i realizacja dwóch punktów
  6. Aktywny udział w organizacji Olimpiady Sportowej Przedszkolaków