Tematyka i terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023Termin
 i miejsce
Tematyka – główne zagadnieniaPrzygotowanieOsoba prowadzącaUwagi
  07.09.2022   (środa) LO Syców godz.17.00  1.Organizacja nowego roku szkolnego – kalendarium roku  szkolnego 2022/2023, terminarz spotkań z rodzicami.   2. Zapoznanie rodziców z dokumentacją wewnątrzszkolną.   3.Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.   4.Ubezpieczenie uczniów.      Dyrektor Wychowawcy klas  Dyrektor Wychowawcy klas   
  19.10.2020   (środa) LO Syców godz.17.00  Plenarne zebranie Rady Rodziców   1.Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022. 2. Zatwierdzenie  planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023. 3.Spotkanie w klasach z wychowawcami i nauczycielami – omówienie wyników” diagnozy na wstępie”.    Dyrektor   Przewodniczący Rady Rodziców  Dyrektor   Przewodniczący Rady Rodziców  Plenarne
14.12.2022   (środa) LO Syców godz.17.00  1.Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach okresowych (semestralnych). 2. Sprawy bieżące – półmetek, studniówka.    Wychowawcy klas   Nauczyciele    Wychowawcy klas   
  18.01.2023   (środa) LO Syców godz.17.00    1.Omówienie wyników klasyfikacji za I okres (semestr).    Wychowawcy klas   Nauczyciele  Wychowawcy klas   Nauczyciele  Wywiadówka     okresowa (semestralna)
5.04.2023  (środa) LO Syców godz.17.001. Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach w kl. IV.    Wychowawcy klas   Nauczyciele  Wychowawcy klas   Nauczyciele     
31.05.2023   (środa) LO Syców godz.17.00  Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach w kl. I – III       Nauczyciele – wychowawcy klas I – III    Nauczyciele – wychowawcy klas I – III