Tematyka i terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021Termin
 i miejsce
Tematyka – główne zagadnienia Przygotowanie Osoba prowadząca Uwagi
  09.09.2020   (środa) LO Syców godz.17.00   1.Organizacja nowego roku szkolnego – kalendarium roku  szkolnego 2020/2021, terminarz spotkań z rodzicami.   2. Zapoznanie rodziców z dokumentacją wewnątrzszkolną m.in. wewnątrzszkolny system oceniania, program profilaktyczno-wychowawczy, zasady organizacji zajęć w szkole w czasie pandemii wywołanej koronawirusem.   3. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.     5.Ubezpieczenie uczniów.       Dyrektor Wychowawcy klas     Wychowawcy klas    
  21.10.2020   (środa) LO Syców godz.17.00   Plenarne zebranie Rady Rodziców   1.Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020. 2. Zatwierdzenie  planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021. 3.Spotkanie w klasach z wychowawcami i nauczycielami – omówienie wyników” diagnozy na wstępie”.     Dyrektor   Przewodniczący Rady Rodziców   Dyrektor   Przewodniczący Rady Rodziców   Plenarne
16.12.2020   (środa) LO Syców godz.17.00   1.Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach okresowych (semestralnych). 2. Sprawy bieżące – półmetek, studniówka.     Wychowawcy klas   Nauczyciele     Wychowawcy klas    
  03.02.2021   (środa) LO Syców godz.17.00     1.Omówienie wyników klasyfikacji za I okres (semestr). 2.Omówienie wyników próbnych matur.   Wychowawcy klas   Nauczyciele   Wychowawcy klas   Nauczyciele   Wywiadówka     okresowa (semestralna)
7.04.2021  (środa) LO Syców godz.17.00 1. Omówienie wyników diagnozy w połowie cyklu kształcenia. 2. Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach w kl. III.     Wychowawcy klas   Nauczyciele   Wychowawcy klas   Nauczyciele      
08.06.2021   (środa) LO Syców godz.17.00   Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach w kl. I – II     Nauczyciele – wychowawcy klas I – II   Nauczyciele – wychowawcy klas I – II