Rekrutacja do liceum

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w szkołach ponadpodstawowych rozpoczyna się 2 sierpnia 2022r. po rekrutacji zasadniczej.

Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej (czyli po opublikowaniu list przyjętych do szkół w dniu 1 sierpnia 2022r.) na stronie internetowej powiatu, a także na stronach internetowych szkół oraz na tablicach informacyjnych w szkołach, pojawi się lista pozostałych wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział:

– kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;                                       

– kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze    szkół;                                                                                                                            

– kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani;                                             

 – kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale zrezygnują z przyjęcia do tej placówki. Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły i ją wycofać.

Zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik_1.pdf   

od dnia 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00 można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Wniosek składa się już bezpośrednio w szkole.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do wiadomości 16 sierpnia 2022r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 23 sierpnia 2022r.

 

 

 

 

Kliknij aby się zapisać: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat


ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE ROK SZKOLNY 2022/2023


Dla kandydatów po szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023
(liceum czteroletnie)

 

Zasady rekrutacji 2022

Załącznik nr 1

Załącznik-nr-2

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022-2023

harmonogram rekrutacji

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych komunikat MEN

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrówo