Rekrutacja do liceum

 


ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE ROK SZKOLNY 2023/2024


Dla kandydatów po szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024
(liceum czteroletnie)


Kandydatów ze szkół województwa dolnośląskiego prosimy o skorzystanie ze strony:
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Na stronie tej dostępny jest system elektronicznego naboru, w którym należy założyć swoje konto (poprzez zakładkę Zgłoś kandydaturę), wybrać trzy szkoły i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru wraz z poniższymi załącznikami:

załącznik nr 1


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023-2024