Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie

 


RADA RODZICÓW- ROK SZKOLNY 2021/2022

Przewodnicząca: Katarzyna Wojciechowska (kl.IIIa)

Zastępca : Monika Morawska-Bryłka (kl.IIb)

Skarbnik: Monika Struś (kl.IIIaG)

Sekretarz: Monika Bugała (kl.Ia)

Członek: Artur Hoja (kl.Ib)

Członek: Maria Michalczyk (kl.Ic)

Członek: Paulina Syposz-Ciemny (kl.IIa)

Członek: Małgorzata Wyrwas (kl.IIIb)

Członek: Julia Owczarek (kl.IIIc)

Członek : Magdalena Staniewicz (kl.IIIbG)


Nr konta rady:

36 8890 0001 0002 4628 3000 0001