Projekt Erasmus+ Forest 3.0 – our natural heritage realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie


NASI PROJEKTOWI PARTNERZY

O PROJEKCIE

Projekt Las 3.0 to projekt o charakterze ekologicznym, rozwijający  umiejętności językowe, informatyczne, artystyczne i interpersonalne. Język projektu to angielski. Projekt otrzymał akceptację i dofinansowanie Komisji Europejskiej, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły całkowicie bezpłatnie podróżują , uczestniczą w zajęciach i wycieczkach edukacyjnych. Projekt  będzie realizowany w latach 2018 – 2020.

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

W trakcie trwania projektu zaplanowane są wizyty w  szkołach partnerskich i wspólna realizacja zadań  projektowych.  Zaplanowane są trzy tygodniowe spotkania:

– kwiecień 2019 r. – Campus Domasłowice  Polska

– wrzesień 2019r. –   Kaiserslautern  Niemcy

– kwiecień 2020 r. – Podbrezová  Słowacja

W każdym z krajów poznają inne aspekty lasu:  biologiczne, ekologiczne, gospodarcze, turystyczne, kulturowe.

PLATFORMA  E-Twinning

Pomiędzy spotkaniami uczniowie będą się  kontaktować i wymieniać pomysłami za pomocą platformy e –Twinning.  Efektem ich pracy ma być między innymi aplikacja mobilna, herbarium, libdup i  książka kucharska.

GRUPA PROJEKTOWA

Pierwsza grupa projektowa uczniów, która będzie pracować przy realizacji zadań projektowych, została wyłoniona w trakcie postepowania kwalifikacyjnego na podstawie listów motywacyjnych. To 14 osób (podobnie jest w każdej szkole partnerskiej) Na pierwszym spotkaniu grupy projektowej uczniowie zapoznali się i przedstawili swoje preferencje odnośnie grup zadaniowych.  Po każdym etapie zadaniowym skład grupy może ulegać zmianie, tak by jak największa grupa uczniów liceum mogła korzystać z oferty projektowej.

Nauczyciele zaangażowani w projekt: Małgorzata Herbeć – koordynator projektu, Joanna Zawada, Dorota Byrka

 

 

 


WIZYTA  NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH

Działania projektowe muszą być przemyślane, spójne i dobrze zaplanowane, dlatego na przełomie września i października w  naszej szkoły przebywali nauczyciele ze szkół partnerskich w Niemczech i Słowacji. Wspólnie z nauczycielami z LO w Sycowie dopracowywali szczegóły projektu Erasmus+ Forest 3.0 – ournaturalheritage. Spotkanie nauczycieli było bardzo owocne. Udało się ustalić terminy spotkań młodzieży, cele i zadania, nad którymi wspólnie będziemy pracować.

 

 

 


MIĘDZYNARODOWE ZAJĘCIA W LO SYCÓW

Październik rozpoczął się w liceum dniem transnarodowego nauczania promującego dialog międzykulturowy. Goszczący u nas nauczyciele ze szkół partnerskich z Niemiec i ze Słowacji wraz z nauczycielami liceum prowadzili niecodzienne lekcje geografii, biologii, fizyki, matematyki i j.angielskiego. Uczniowie mieli okazję skorzystać z wiedzy i doświadczeń naszych partnerów oraz ćwiczyć język obcy. Udział w projekcie daje naszym uczniom więcej okazji do tego typu konfrontacji. Jesteśmy przekonani, że przełoży się to na ich umiejętności i przyniesie wiele korzyści.


MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO FOREST 3.0 REALIZOWANEGO PRZEZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SYCOWIE

We wtorek, 23 kwietnia 2019r.,  rozpoczęło spotkanie młodzieży sycowskiego liceum z  uczniami ze szkół partnerskich w Niemczech i Słowacji, z którymi szkoła realizuje projekt edukacyjny FOREST 3.0
w ramach programu Erasmus+.

Uczniowie z zagranicy wraz z uczniami z Polski zakwaterowani są  w  Campusie  Domasławice, gdzie będą przez tydzień wspólnie spędzać czas,  realizując zadania projektowe i  przy okazji ćwiczyć  swoje umiejętności językowe, gdyż językiem projektu jest język angielski.  Uczniów przywitał Dyrektor LO Syców – pan Robert Dziergwa wraz z  koordynatorkami p. Małgorzatą Herbeć i p. Joanną Zawadą, które zapoznały uczestników z  harmonogramem zajęć.

Od środy uczniowie rozpoczynają realizacje zadań projektowych – których celem jest rozwijanie umiejętności językowych, informatycznych, artystycznych i interpersonalnych oraz poszerzanie wiedzy na tematy związane ze środowiskiem  leśnym i możliwościami, które daje w las w XXI wieku. Pierwsze  warsztaty i prezentacje miały miejsce  w arboretum w Stradomi, gdzie uczniowie spotkali się z Nadleśniczym Józefem Szymańskim oraz Jarosławem Sęktasem –  specjalistą do spraw genetyki roślin. Mieli okazję zwiedzić arboretum, zdobyć wiedzę na temat roślin egzotycznych i chronionych oraz ich rozmnażania.


GOTOWANIE  Z ERASMUSEM

Międzynarodowe warsztaty kulinarne w ramach projektu Forest 3.0

Uczniowie z LO Syców wraz z gośćmi z Niemiec i Słowacji odbyli warsztaty kulinarne. Przyrządzali potrawy z darów lasu, a przepisy wg których gotowali znajdą się w międzynarodowej książce kucharskiej, która będzie jednym z efektów wspólnej pracy uczniów.LAS ERASMUSA

Dziś w ramach projektu Forest 3.0 uczniowie naszej szkoły wraz z gośćmi z Niemiec i Słowacji pojechali do jednego z okolicznych lasów Nadleśnictwa Syców, by odnowić drzewostan. Uczniowie  i nauczyciele pracowali w parach międzynarodowych, a ich zadaniem było sadzenie młodych drzew. Oczywiście wszystko pod czujnym okiem pana nadleśniczego Jozefa Szymańskiego i  jego współpracowników. Przedstawiciele Nadleśnictwa,  oprócz udzielenia instrukcji sadzenia lasu, chętnie odpowiadali na pytania dotyczące gospodarki leśnej i znaczenia lasu dla naszego regionu. Zapewnili też  potrzebny sprzęt. Oczywiście nie zabrakło ciepłego oraz  słodkiego poczęstunku. Las Erasmusa będzie długowieczną pamiątką międzynarodowej współpracy w słusznej sprawie.


Drzewa przyjaźni

W kolejnym dniu wymiany uczniowie LO Syców  wraz z gośćmi z Niemiec i Słowacji zasadzili na terenie szkoły trzy drzewa upamiętniające wspólny projekt Forest 3.0. Za kilka lat dab, buk i lipa będą przypominały o wspólnej pracy i zabawie.  Kolejnym punktem programu był wyjazd do Wrocławia. Wycieczka zaczęła się od wizyty w Japońskim Ogrodzie, następnie nadszedł czas na grę miejską przygotowaną przez naszych uczniów. Zwycięska drużyna miała zaszczyt założyć kłódkę Erasmusa na moście Tumskim.


Ostatni dzień spotkania projektowego Forest 3.0.

W niedzielę (28.04) uczestnicy projektu przystąpili do przygotowania ewaluacji I części projektu. Wszyscy tworzyli plakaty ewaluacyjne, na których zapisywali rzeczy, które najbardziej zapadły w pamięć, wartościowe umiejętności, które wynieśli ze spotkania oraz wypracowane efekty działań edukacyjnych. Cześć osób uczestniczyła w warsztatach rozpoczynających pracę nad stworzeniem międzynarodowej książki kucharskiej.

Po warsztatach odbyła się uroczysta kolacja i podsumowanie spotkania w Polsce. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które pomogły w organizacji działań edukacyjnych i bez których pierwsze spotkanie młodzieży nie byłoby tak urozmaicone i atrakcyjne. Byli to: Józef Szymański (Nadleśnictwo Syców), Marek Rubik (Campus Domasławice) Francesco Siervo (Made in Napoli), Aleksandra Młynarczyk i Agnieszka Kwiecińska (Superkucharz) oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie- Robert Dziergwa. Nauczyciele reprezentujący trzy kraje w swoich wypowiedziach podziękowali za współpracę na tym etapie projektu. Po oficjalnej części wieczoru przyszedł czas na pokaz sztuczek magicznych zaprezentowany przez uczestników projektu i wspólną zabawę taneczną a potem… pożegnania. Uczniowie z Sycowa pożegnali nowych znajomych z Niemiec i Słowacji i jednogłośnie stwierdzili, że nie mogą doczekać się kolejnej części projektu, tym razem w Niemczech.


Projektowo i nowocześnie w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sycowie

W holu sycowskiego liceum odbyło się spotkanie projektowe związane  ze współpracą międzynarodową i wymianą młodzieży, która odbywa się w ramach projektu Forest 3.0. Organizatorami spotkania były nauczycielki tworzące w szkole Zespół Projektowy Erasmus+:
p. Małgorzata Herbeć, p. Dorota Byrka i p. Joanna Zawada.  Uczestniczyli w nim uczniowie biorący udział w wymianie, ich rodzice oraz przyjaciele szkoły – sponsorzy,  którzy wspaniałomyślnie wspierają  działania szkoły na rzecz młodzieży.

Rodzice mieli okazję obejrzeć prezentację podsumowującą dotychczasowe przedsięwzięcia oraz zapoznać sie z działaniami kolejnego etapu projektu, które to rozpoczną się już 29.09.2019r. wyjazdem grupy projektowej do Kaiserslautern, gdzie nasi uczniowie wraz z młodzieżą niemiecką
i słowacką będą realizowali wyznaczone cele projektu.  Podczas ośmiodniowego pobytu w Niemczech zapoznają się m.in. z gospodarczym znaczeniem lasu, stworzą aplikację Las 3.0, zwiedzą Rezerwat Biosfery UNESCO – Las Palatynacki i będą kształcić swoje umiejętności językowe, gdyż projekt realizowany jest w języku angielskim.

Przy okazji tego spotkania Dyrektor– pan Robert Dziergwa dokonał oficjalnego otwarcia  wyremontowanego korytarza w liceum, na którym znajduje się kącik Erasmusa+ – programu finansującego projekt Forest 3.0.  Inicjatorkami przedsięwzięcia był właśnie Szkolny Zespół Projektowy. Dzięki wsparciu sponsorów, nakładom organu prowadzącego i środkom własnym szkoły
w odnowionym  holu pojawiły się wygodne kanapy dla uczniów, komputery do pracy i telewizor.
W imieniu młodzieży chcieliśmy podziękować naszym darczyńcom: państwu   Beacie i Radosławowi Gugałom, pani Monice Gierszon i Annie Sobińskiej reprezentujących Fabrykę Mebli BODZIO, panu  Tomaszowi  Salamonowi, Nadleśnictwu Syców i Dorocie  Grzybczak – Woźniak z Autorskiej Pracowni Decorrador.