Projekty

 

 

 

 

 

Współpraca szkół

 

Nr projektu: 2018-1-DE03-KA229-047450_3

Tytuł projektu: Las 3.0 -nasze dziedzictwo naturalne

Polska-Niemcy-Słowacja 2018-2020

 
  Partnerstwo szkół

 

Projekt – Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze Szkołami Średnimi