Projekty

 

 

 

 

 

Współpraca szkół

 

Nr projektu: 2018-1-DE03-KA229-047450_3

Tytuł projektu: Las 3.0 -nasze dziedzictwo naturalne

Polska-Niemcy-Słowacja 2018-2020

https://www.power.gov.pl/media/1738/FE_WER_UE_EFS-COLOR-01-01.jpg          

 

 

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-025654

Tytuł projektu: Projekt managerski międzynarodowych wymian młodzieży w Europie

Portugalia 2017

  Partnerstwo szkół

 

Projekt – Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze Szkołami Średnimi