Podstawy przedsiębiorczości

W ramach podstaw przedsiębiorczości cyklicznie , każdego roku , uczestniczymy w następujących projektach i przedsięwzięciach:

  1. Dzień przedsiębiorczości , który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
  2. Moje finanse- Innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.
  3. Tydzień Przedsiębiorczości. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.
  1. Mikołaj na Sycowskim Rynku.
  2. Mikołaj w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie-wolontariat .
  3. Olimpiada Sportowa Przedszkolaków- współorganizator.
  4. Wyjazdy na wyższe uczelnie w ramach współpracy – wykłady, Drzwi Otwarte, warsztaty, Salon Maturzystów, Festiwal Nauki i inne.
  5. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce.
  6. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa.

Ponadto uczniowie działają jako wolontariusze w licznych placówkach, na licznych festynach, wystawach, w różnych przedsięwzięciach lokalnych.

Podstawy przedsiębiorczości to nie tylko lekcja w szkole , ale przede wszystkich szeroko rozumiane uspołecznienie młodzieży.