GABINET  PROFILAKTYKI I  POMOCY  PRZEDLEKARSKIEJ

 

PIELĘGNIARKA  SZKOLNA

 

 

 

Informacje:

 

GABINET  PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ  I  POMOCY  PRZEDLEKARSKIEJ w naszej szkole jest prowadzony przez SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie, która jest również administratorem danych osobowych Państwa Dzieci.

 

OPIEKĘ  W  GABINECIE  SPRAWUJE higienistka szkolna  – Małgorzata Pietras,  kontakt tel.504967136

Gabinet znajduje się na parterze za sekretariatem

 

Czynne:   poniedziałek  11.30 – 15.00

                wtorek            11.30 – 15.00

                środa              11.30 – 15.00

               

               

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 

  1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych.
  2. Kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.
  3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
  4. Sprawowanie doraźnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi oraz

z niepełnosprawnością, realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza POZ, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń. Zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania w  trakcie  pobytu ucznia w szkole.

  1. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
  2. Doradztwo dla Dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.
  3. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej.

 

Bilanse  zdrowia

 

Przypominam o konieczności zgłaszania się z dziećmi na badania lekarskie i zwrocie kart bilansowych do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

 

Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę szkolną to określone dla danej grupy wiekowej testy do oceny wzroku, słuchu, ciśnienia tętniczego krwi, pomiary  antropometryczne (waga i wzrost) oraz ocena postawy ciała w celu wykrycia ewentualnych wad. Badania te są wstępnym przygotowaniem do badań lekarskich.

 

Bilans zdrowia przeprowadza  lekarz pediatra opiekujący się dzieckiem.

Dziecko kilka razy poddawane jest badaniu bilansowemu, w trakcie którego ocenia się jego stan zdrowia oraz diagnozuje ewentualne nieprawidłowości .

Bilans dziecka przeprowadzany jest na różnych etapach życia (0, 2, 4, 6, 10, 14, 18 rok życia). Dowiadujemy się z niego czy dziecko rozwija się prawidłowo oraz czy jego rozwój nie odbiega w znaczący sposób od rozwoju jego rówieśników.

 

Wiek albo etap

edukacji

Testy przesiewowe

 Klasa I

szkoły ponadpodstawowej

 

wrzesień-listopad

 

 

I semestr

1. Test do wykrywania zaburzeń:

-rozwoju fizycznego -pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI),

-układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej

 

-ostrości wzroku,

-słuchu,

-ciśnienia tętniczego krwi,

 

 

Ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia

 

II semestr

 

 

Testy do wykrywania zaburzeń:

– rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w  tym określenie współczynnika masy ciała BMI,

 

–  ostrości wzroku,

 

–  ciśnienie tętnicze krwi

 

 

 

 

 

 

 

Integracja

 

SPRAWOWANIE  OPIEKI  NAD  UCZNIAMI  PRZEWLEKLE  CHORYMI LUB  NIEPEŁNOSPRAWNYMI, WYMAGA PISEMNEJ  ZGODY  RODZICÓW. ZGODĘ  WYRAŻA  SIĘ PRZED OBJĘCIEM UCZNIA OPIEKĄ .

Przypominam o konieczności wypełnienia druku ”zgody na objęcie ucznia z chorobą przewlekłą/niepełnosprawnością opieką pielęgniarki” druk dostępny w gabinecie pielęgniarki szkolnej lub w zakładce: DRUKI

 

Podstawa prawna: ”Ustawa o opiece nad uczniami” z dnia 12.04.2019 Dz.U.poz 1078

Rozdział 2 art 7 punkt 5; Rozdział 4 ,Art.21

Punkt 1. W celu zapewnienia właściwej  opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje

z lekarzem POZ, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły.

Punkt 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania  innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole.

Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole możliwa jest wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego

i w porozumieniu z lekarzem POZ, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń.

 

 

 

 

 

 

Druki  do  pobrania

 

Zgoda dziecko niepełnosprawne 

Zgoda  opieka profilaktyczna