Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

23-31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna

01.09.2020r. – 17.01.2021 r. – I okres (semestr)

18.01.2021 r. – 31.01.2021 r. – ferie zimowe

01.02.2021 r. – 25.06.2021 r. – II okres (semestr) dla klas I i II

01.02.2021 r. – 30.04.2021 r. – II okres (semestr) dla klas III

01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2021 r. – zakończenie zajęć w klasach III

egzamin maturalny – zgodnie z harmonogramem CKE

25.06.2021 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2021 r. – 31.08.2021 r. – ferie letnie (wakacje)