Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

15.01.2024 r. – 26.04.2024 r. – II okres (semestr) dla klas IV


Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

01 listopada 2023 (środa) – Wszystkich Świętych

01 stycznia 2024 (poniedziałek) – Nowy Rok

1 maja 2024 (środa) – Święto Pracy

3 maja 2024 (piątek) – Święto Konstytucji 3 maja

30 maja 2024 (czwartek) – Boże Ciało


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

02 maja 2024 (czwartek)

7-9 i 13 maja 2024 – egzamin maturalny

31 maja 2024 (piątek)