GRONO PEDAGOGICZNE

 

JĘZYK POLSKI

mgr Krystyna Kochan

mgr Dorota Byrka

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Zawada

mgr Leszek Wojteczek

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Agnieszka Tekień

mgr Małgorzata Herbeć

HISTORIA

mgr Przemysław Strzelec

mgr Zbigniew Filipiak

HISTORIA I POŁECZEŃSTWIO

mgr Przemysław Strzelec

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Przemysław Strzelec

mgr Ewa Michałczyk

PLASTYKA

mgr Dorota Byrka

MATEMATYKA

mgr Anna Morozowicz

Julia Sztukowska

FIZYKA

mgr Bogusław Maciej

mgr Grażyna Roztocka

BIOLOGIA

mgr Robert Dziergwa

mgr Magdalena Molka-Przybylak

CHEMIA

mgr Paweł Adamczyk

mgr inż. Fabiola Bieniek

GEOGRAFIA

mgr Ewa Michałczyk

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Jolanta Dolata

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Paweł Adamczyk

INFORMATYKA

mgr Paweł Adamczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Jolanta Dolata

mgr Katarzyna Wygoda

RELIGIA

Ks. Jakub Bogacki

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anna Ćwiertnia

mgr Danuta Kotlińska

BIBLIOTEKARZ

mgr Małgorzata Pawelska