GRONO PEDAGOGICZNE

 

JĘZYK POLSKI

mgr Krystyna Kochan

mgr Dorota Byrka

mgr Elżbieta Pędziwiatr

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Zawada

dr Leszek Wojteczek

mgr Ilona Kuczyńska

mgr Krzysztof Żuk

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Agnieszka Tekień

mgr Oliwia Kopa

HISTORIA

mgr Agnieszka Rottau-Bracka

mgr Zbigniew Filipiak

HISTORIA

mgr Agnieszka Rottau-Bracka

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

mgr Agnieszka Rottau-Bracka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Agnieszka Rottau-Bracka

mgr Ewa Michałczyk

PLASTYKA

mgr Kamila Karbowska-Krzemińska

MATEMATYKA

mgr Anna Morozowicz

mgr Edyta Baura

FIZYKA

mgr inż. Fabiola Moreń 

mgr Joanna Zdulska

mgr Grażyna Roztocka

BIOLOGIA

mgr Robert Dziergwa

mgr Magdalena Molka-Przybylak

CHEMIA

mgr Paweł Adamczyk

mgr inż. Fabiola Moreń

GEOGRAFIA

mgr Ewa Michałczyk

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Jolanta Dolata

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Paweł Adamczyk

INFORMATYKA

mgr Paweł Adamczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Jolanta Dolata

mgr Katarzyna Wygoda

RELIGIA

Ks. Jakub Bogacki

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anna Ćwiertnia

BIBLIOTEKARZ

mgr Małgorzata Pawelska

PSYCHOLOG

mgr Głąb Beata