GRONO PEDAGOGICZNE

 

JĘZYK POLSKI

mgr Krystyna Kochan

mgr Dorota Byrka

mgr Elżbieta Pędziwiatr

mgr Małgorzata Findlik-Pawelska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Zawada

dr Leszek Wojteczek

mgr Monika Kucharzak

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Agnieszka Tekień

mgr Małgorzata Stasiak

HISTORIA

mgr Agnieszka Rottau-Bracka

mgr Zbigniew Filipiak

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

mgr Ewa Michałczyk

mgr Agnieszka Rottau-Bracka

mgr Zbigniew Filipiak

PLASTYKA

mgr Bożena Malinowska

MATEMATYKA

mgr Anna Morozowicz

mgr Edyta Baura

FIZYKA

mgr inż. Fabiola Moreń 

mgr Bogusław Maciej

BIOLOGIA

mgr Robert Dziergwa

mgr Magdalena Molka-Przybylak

CHEMIA

mgr Paweł Adamczyk

mgr inż. Fabiola Moreń

GEOGRAFIA

mgr Ewa Michałczyk

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Jolanta Dolata

BIZNES I ZARZĄDZANIE

mgr Jolanta Dolata

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Paweł Adamczyk

INFORMATYKA

mgr Paweł Adamczyk

mgr inż. Mateusz Krzysztofiak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Jolanta Dolata

mgr Katarzyna Wygoda

RELIGIA

ks. Piotr Dobrychłop

ks. Wojciech Kucharzak

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anna Ćwiertnia

BIBLIOTEKARZ

mgr Małgorzata Findlik-Pawelska

PSYCHOLOG

mgr Głąb Beata