Konkursy

 

ZDROWA DOJRZAŁOŚĆ

Serdecznie zapraszamy uczniów  do udziału w konkursie ZDROWA DOJRZAŁOŚĆ. Uczniowie biorący udział w konkursie mogą wygrać atrakcyjne nagrody: powerbanki, słuchawki bezprzewodowe, głośniki, deskorolki elektryczne, tablety i kamerki sportowe

Termin przesyłania prezentacji: 19.11.2018 godz. 15.00

na adres szkoły lo-sycow@o2.pl

Tytuł: ZDROWA DOJRZAŁOŚĆ

Zasady tworzenia prac – prezentacji multimedialnych:

 1. Prezentacja może liczyć maksymalnie 15 slajdów (łącznie ze slajdem tytułowym). Możliwe jest stworzenie pracy w dowolnym programie (np. PowerPoint, OpenOffice, Prezi, Slides itp.). Prezentacje mogą zawierać animacje, filmy itp. Autorzy zobowiązani są do przestrzegania prawa autorskiego (m.in. mają obowiązek przestrzegać prawa cytatu dotyczącego nie tylko treści, lecz również zdjęć i innych materiałów audiowizualnych). Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu Konkursu przesyłanie na konkurs prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusów oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 2. Komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami oceny:
  1. Oryginalność podejścia do tematu i pomysł (0-25 pkt). Celem konkursu jest promocja kultury zdrowotnej dotyczącej zdrowia prokreacyjnego. Autorzy wybierają jeden z pięciu przedstawionych poniżej tematów, który przedstawiają na prezentacji w oryginalny sposób:
   1. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie prokreacyjne,
   2. uświadomienie istnienia zagrożeń dla zdrowia prokreacyjnego wynikających z zachowań ryzykownych,
   3. aktywizowanie młodzieży szkolnej w zakresie dokonywania właściwych wyborów w temacie zdrowia prokreacyjnego,
   4. przygotowanie młodzieży do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich,
   5. uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.
  2. Zgodność pracy z tematyką konkursu (0-15 pkt). Praca powinna odpowiadać tematyce konkursu i łatwo się z nią identyfikować (nie tylko w postaci użycia właściwego tytułu, ale również za pomocą adekwatnych środków wyrazu).
  3. Czytelność, czyli wartość merytoryczna i wartość artystyczna (0-35 pkt). Praca nie może być przeładowana treścią. Slajdy powinny być adekwatne do tytułu i zaprojektowane zgodnie z zasadami estetyki.
  4. Charakter promocyjny (0-25 pkt). Prezentacja powinna promować kulturę zdrowotną dotyczącą zdrowia prokreacyjnego, odpowiadając na jedno z pytań:

– jaki wpływ na moją przyszłość mają moje dzisiejsze wybory?          

– jak dbać o zdrowie prokreacyjne?

– jak mądrze korzystać z płodności?

– jak się przygotować do rodzicielstwa?

– jak sobie radzić, gdy płodność zawodzi?

Więcej informacji w regulaminie konkursu :WYCIĄG-DLA-SZKÓŁ-Z-REGULAMINU-KONKURSU-ZDROWA-DOJRZAŁOŚĆ-1-1.

Ulotka informacyjna

 

Konkurs plastyczny, filmowy i różne inne formy i technik

Witam,
zachęcam do udziału w konkursie międzynarodowym, w którym dopuszczalne są wszelkie techniki wyrazu artystycznego oraz esej. Można malować, rzeźbić, nakręcić film, zrobić prezentację, plakat-
jakikolwiek wyraz artystyczny. W tym roku nasz przedział wiekowy to następujące tematy:
Moduł 4 (11. do 13. klasy / 17 do 21 lat)
Od malarzy dworskich po „selfie”
Autoprezentacja, która nierzadko staje się też autoinscenizacją, wyraźnie zmieniła się w ciągu minionych
stuleci. Zbadaj, jak dalece dzisiejsza kultura samoinscenizacji zmienia europejskie społeczeństwo i
przeanalizuj różne formy autoprezentacji w przeszłości i teraźniejszości.
Wielość daje siłę
„Siła Europy polega właściwie na tym, że jest ona sumą różnych rodzajów mentalności i kreatywizmu,
przeciwieństwem identyczności i jednakowości”.(Lennart Meri 1929-2006, estoński pisarz, filmowiec
i polityk). Przedstaw, w jaki sposób różnorodność staje się atutem Europy.
Dziedzictwo cyfrowe
Dziedzictwo kulturowe – to dla wielu pomniki, budowle, dzieła sztuki, literatura albo też tradycyjne
obyczaje. Co jednak pozostawi po sobie dzisiejsza epoka medialna? Zastanów się w swojej pracy
konkursowej, czy pojęcie „dziedzictwa kulturowego” nie powinno być dzisiaj na nowo zdefiniowane.
Zadanie specjalne (wszyskie grupy wiekowe)
Przyjaźń i współzawodnictwo
Sport nie tylko sprawia nam przyjemność i pozwala utrzymać dobrą formę, lecz jest również
przekazicielem wartości i łączy ludzi na całym świecie. Wydarzenia takie, jak Europejskie Mistrzostwa w
Lekkoatletyce czy Piłce Nożnej pokazują, jak silny jest wpływ sportu na nasze społeczeństwo. Przedstaw
korzystne aspekty sportu i/lub wyzwania, jakie ze sobą niesie sport dla europejskiego porozumienia.

Bardzo fajne nagrody rzeczowe, pieniężne, tygodniowe wyjazdy. Chętnych proszę o zgłoszenie się do mnie do czwartku 11.01- udzielę dodatkowych informacji, pomogę z pomysłami

Pozdrawiam
M. Herbeć

TĘCZA Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, jak co roku, ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego TĘCZA.
W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:
„Maluch” – uczniowie I , II, i III klas szkół podstawowych,
„Młodzik” – uczniowie klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych,
„Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów,
„Licealista” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej na temat „Świat w kolorach”. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
* rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
* praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
* wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
* zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu;
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od typu placówki.
Pragniemy aby młodzież czerpała przyjemność z poszerzania swojej wiedzy o sztuce i tym chętniej rozwijała swoje umiejętności plastyczne oraz wrażliwość estetyczną poprzez udział w konkursie.
Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać drogą elektroniczną, faksem bądź listownie do dnia 24 października 2017 r.

XII edycja Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni „Moją ojczyzną Polska jest…”

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół i placówek z Dolnego Śląska do udziału w XII edycji Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni „Moją ojczyzną Polska jest…” organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Młodzieżowymi Domami Kultury na Dolnym Śląsku.
Celem konkursu jest:
– wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia,
– pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z przypadającą na rok 2018, 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
– propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację artystyczną młodzieży,
– popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów dolnośląskich uczniów.