Informatyka

SELFIE

Ankieta dla uczniów

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=8INY01T&lang=pl

Wirtualny podręcznik

Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Drogą do mistrzostwa w informatyce. (map.org.pl)

Capture The Flag „153+1


Link do zalogowania: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi28-1/dashboard/

Treści zadań: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi28-1/p/


Zadania Excel


Zadanie1

Zadanie2

Zadanie3

Zadanie4

Zadanie5

Zad2tabliczka

Zad3 wypłata

Zad4a

Zad5

Zad5a

Auta

Bilans

Podatki

Spółka

Studia

Waluty

Wyplata


V.13.1.Import

V.13.3.Import

V.13.5.Zadanie_K

V.13.5.Zadanie_M

Wykresy

Wykresy zadania1

Wykresy zadania2

baza danych laptopy

baza danych-rekrutacja

V.Analiza_danych_ZADANIA_DODATKOWE

V.Formuły_i_funkcje_ZADANIA_DODATKOWE

Sprawdzian1a

Sprawdzian1

Zadania Word


ZAD1

ZAD2

ZAD3

ZAD5

ZAD6

ZAD9

ZAD10


IV.9.1.Listy_wielopoziomowe

IV.9.4.Listy_wielopoziomowe-zadania

IV.9.2.Style

IV.9.4.Style-zadania

IV.11.3.baza_danych_korespondencji_seryjnej

IV Reymont2

IV.Hiszpania2

Budowa komputera


Budowa_komputera

Projekt_komputera_sieciowego

Sieci internetowe


I.1.4.wyszukiwanie1

Grafika

Play with Arts & Culture — Google Arts & Culture


PROGRAMOWANIE

https://www.freepascal.org/

Przykładowy kod


Program dodawanie;
uses Crt;
var suma,a,b:Integer;
begin
 Writeln('Podaj pierwszą liczbę');
 Readln(a);
 Writeln('Podaj drugą liczbę');
 Readln(b);
 suma:=a+b;
 Writeln('Suma wynosi ',suma);
 Readln;
end.