Biologia

Wymagania egzaminacyjne na lata 2023 i 2024

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/Wymagania_egzaminacyjne_2023_2024.pdf

Podstawa programowa przedmiotu biologia

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/biologia.pdf

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2022/2023

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_biologia.pdf

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/wybrane_wzory_stale_fizykochemiczne_EM2023.pdf

Arkusze egzaminacyjne

Arkusz egzaminacyjny – Biologia poziom rozszerzony- Formuła 2023

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Arkusze_egzaminacyjne/2023/Biologia/MBIP-R0-100-2305.pdf

Arkusz pokazowy – marzec 2022

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Arkusze_egzaminacyjne/2023/Biologia/MBIP-R0-100-2305.pdf

Arkusz diagnostyczny- grudzień 2022

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/diagnostyczne_12/biologia/MBIP-R0-100-2212.pdf

Materiały dodatkowe- filmy, scenariusze i prezentacje

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/biologia-filmy-scenariusze-i-prezentacje/