MŁODZI GŁOSUJĄ 2024

W kwietniu i maju 2024 roku uczniowie Liceum uczestniczyli w realizacji projektu „Młodzi głosują” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tegoroczny projekt  „Młodzi głosują” wiąże się z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024. Uczestniczki i uczestnicy, poprzez własne działania, dowiedzieli się więcej o roli Parlamentu Europejskiego, zrozumieli jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie i poznali jak obywatelki i obywatele mogą partycypować w europejskiej demokracji. Cała społeczność uczniowska zyskała okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na kandydujące ugrupowania polityczne i dać znać o swoich poglądach.

Realizacja projektu podzielona była na etapy. Zespół prowadzący projekt tworzyły uczennice z klasy 2b” Lena Harbacewicz, Lena Rutkowska, Patrycja Skoczylas, Marta Szymkowicz i Zosia Żak. Opiekunem projektu była p. Ewa Michałczyk. Pierwszym działaniem było zorganizowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej. Nasza debata odbyła się 14. kwietnia i miała tytuł „Do 2030 roku odnawialne źródła energii (OZE) powinny zastąpić paliwa kopalne jako główne źródło energii w Unii Europejskiej”. W debacie uczestniczyło 37 uczniów i 3 nauczycieli.

Kolejnym elementem projektu była realizacja w wybranych klasach scenariuszy lekcji „Ile waży jeden głos?” oraz „Co daje mi Unia Europejska i jak to wykorzystać?”.

Podsumowaniem projektu była organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 28.05.2024 r. uczniowie szkoły mieli możliwość udziału w symulacji wyborów do PE. Celem wyborów było upowszechnianie wśród młodych osób wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów. Projekt miał charakter całkowicie neutralny. „Młodzi głosują” to projekt wzmacniający świadomy udział w życiu publicznym i edukujący na temat procedur demokratycznych

Obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej i  Święta Narodowego Trzeciego Maja

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół i placówek oświatowych,

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto ustanowione przez Sejm na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku.

To święto ma na celu uczczenie symboli narodowych, w tym w szczególności polskiej flagi,a także przywołanie najważniejszych momentów w historii naszej ojczyzny i narodowej tradycji. 

Dzień Flagi jest również znakomitą okazją do propagowania informacji i rozmowy o polskich symbolach narodowych. W przededniu obchodzonej świątecznie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dzień 2 maja stanowi doskonały moment do wywieszania flagi państwowej.

Święto Narodowe Trzeciego Maja – obchodzimy na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie, po amerykańskiej z 1787 r., spisana konstytucja.

Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. został uznany za święto narodowe już 2 dni później. Przez 123 lata zaborów Polski było zakazane. Zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r., zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu było obchodzone tylko do 1946 r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zniesione w 1951 r. i przywrócone jako Święto Narodowe Trzeciego Maja w 1990 r. Od 2007 r. jest również świętem narodowym Litwy.

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja jest doskonałą okazją do przeprowadzenia lekcji, rozmowy z uczniami o roli konstytucji w państwie i  naszym życiu.  Zachęcam szczególnie do zapoznania uczniów podczas lekcji z Preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz umieszczenia tekstu Preambuły w widocznym miejscu w szkołach i placówkach.

Do pobrania bezpłatne gotowe scenariusze lekcji, filmy i karty pracy dla uczniów dotyczące Konstytucji 3 maja
https://www.zamek-krolewski.pl/strona/edukacja/771-konstytucja-3-maja

MAJÓWKA Z KONSTYTUCJĄ RP,  Centrum Edukacji Obywatelskiej,
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/uczyc-inaczej/materialy-dydaktyczne/polska-majowka-z-ceo

Rola konstytucji w państwie, https://koss.ceo.org.pl/sites/koss.ceo.org.pl/files/rola_konstytucji_w_panstwie.pdf

Z wyrazami szacunku

Ewa Skrzywanek

Dolnośląski Kurator Oświaty

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

jako prawa podstawowe dla państwa

oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/wstep.htm


Wycieczka do Krakowa

W czwartek uczniowie klas IB, ID i IIB wybrali się na wycieczkę do Krakowa.

Dzień rozpoczęliśmy od długiej podróży autokarem w czasie której śpiewaliśmy piosenki i słuchaliśmy wskazówek naszego pana pilota. 

W Krakowie przywitała nas pani przewodnik. Następnie poprowadziła nas szlakiem królewskim. Zatrzymaliśmy się obok Smoka Wawelskiego, a następnie przeszliśmy do Zamku Królewskiego na Wawelu. Pani przewodnik oprowadziła nas po katedrze oraz zobaczyliśmy Dzwoń Zygmunta. Byliśmy w podziemiach katedry, zwiedziliśmy grobowce władców i bohaterów narodowych. 

Dalej trasa nasza wiodła na rynek, gdzie mogliśmy zobaczyć Sukiennice, Kościół Mariacki oraz Bramę Floriańską. 

Nieodłącznym elementem naszej podróży był motyw Tadeusza Kościuszki- patrona naszej szkoły. Kopiec Kościuszki, który był widoczny z Wawelu oraz tablicę ma rynku upamiętniająca złożenie uroczystej przysięgi 24 marca 1794 roku.

Po zwiedzeniu Krakowa zakwaterowaliśmy się w hotelu.

Drugi dzień wycieczki to wizyta w największym parku rozrywki w Polsce- Energylandii. Uczestnicy wycieczki spędzili czas korzystając z atrakcji tego obiektu🎢🎡.

Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

Był to udany wyjazd!❤️😊

Dziękujemy naszym paniom opiekunkom pani A. Brackiej, M. Kucharzak i pani M. Stasiak


Sukces Igi Dąbrowskiej


1 marca br. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się XII Powiatowy Konkurs Historyczny „O Polskę niepodległą” Opozycja demokratyczna w Polsce w latach 1956-1970. Konkurs był adresowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkołę naszą reprezentowali uczniowie klas humanistycznych: Iga Dąbrowska IIc i Bartosz Rogaliński Ic.

Iga Dąbrowska zajęła I miejsce. Gratulacje !

Turniej Wiedzy Pożarniczej


W komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Sycowie odbyły się dzisiaj (26.03.2024) eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W zawodach tych wzięli udział nasi uczniowie: Kewin Chorążyczewski z klasy IIIb i Jakub Huk z klasy IIIa

Kewin może się pochwalić zdobyciem trzeciego miejsca w tym konkursie w III kategorii wiekowej

Nagrody oraz dyplomy wręczyła wiceburmistrz Miasta i Gminy Syców – Marzena Guder

Ogólnopolski Dzień Wolontariusza

Ogólnopolski Dzień Wolontariusza to czas na podsumowanie działań i refleksję. 🙋‍♀️🙋‍♂️ Ciasteczka z wróżbą, prezentacja i wiele ciepłych słów 💕

Zapraszamy do naszej grupy ❤️❤️❤️

EUROWEEK 2023

W listopadzie 2023 40 uczniów liceum wzięło udział w 5-dniowym programie „EuroWeek – Szkoła Liderów”, którego celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników.  Licealiści aktywnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowanych animatorów z Indii, Kolumbii, Filipin, Gruzji, Meksyku, Palestyny i Pakistanu. Aktywności obejmowały m.in. prace projektowe w grupach, gry symulacyjne, zajęcia ruchowe, prezentacje kulturowe oraz dyskusje z animatorami. Dzięki zróżnicowanym zadaniom uczniowie przełamywali  barierę językową, doskonalili  umiejętności społeczno-komunikacyjne oraz rozwijali poczucie pewności siebie. Nieoczekiwane wyzwania sprzyjały wielokulturowej integracji  oraz pozwoliły młodzieży  lepiej poznać siebie i swoich rówieśników. W czasie wolnym  licealiści razem z wolontariuszami zwiedzali atrakcje turystyczne Ziemi Kłodzkiej. Udział w programie zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów.

„Na EuroWeeku najbardziej podobały mi się zadania projektowe w grupach . Poczułem się pewniej używając języka anielskiego w praktyce”. (Julian 2B)

„Całokształt Euroweeku zrobił na mnie duże wrażenie. Moją ulubioną aktywnością była praca w grupach. Bardzo podobały mi się również popołudniowe spacery z wolontariuszami, podczas których mogłem poćwiczyć język angielski i zwiedzić okolicę”.  (Franciszek 2B)

Udział w akcji „BohaterON w Twojej Szkole 2023”

Już po raz kolejny  nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX w.

W tym roku szkolnym w przedsięwzięciu uczestniczyły klasy pierwsze. Na lekcjach historii młodzież poznała bohaterskie czyny Powstańców i ludności cywilnej Warszawy w 1944r. Następnie zdjęcia klas oraz podziękowania, życzenia i pozdrowienia od naszej młodzieży zamieszczone zostały na portalu www.wpis.dumnizpowstancow.pl


Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że nasza szkoła została oficjalnie zakwalifikowana do Programu Innowacyjna Szkoła Google!

Czym jest Innowacyjna Szkoła Google?

Założeniem Programu jest zapewnienie placówkom oświatowym kompleksowych rozwiązań wspierających rozwój edukacji z m.in.:

a) konfigurację, wsparcie techniczne i metodyczne dla bezpłatnej platformy Google Workspace for Education

b)przeszkolenie kadry dydaktycznej, zespołu IT oraz kadry zarządzającej w obszarze wykorzystania nowych technologii w szkole

c)przygotowanie do certyfikacji oraz vouchery na egzaminy dla  Google Edukatorów

d)dostęp do najlepszych, certyfikowanych nauczycieli Google w Polsce (GEG Poland) oraz ich wsparcia.

Liceum Ogólnokształcące im. T Kościuszki w  Sycowie laureatem dwóch grantów w projekcie  – Rządzimy się sami! Małe Granty na Wielkie Sprawy.

Młodzież sycowskiego liceum wraz z opiekunami przystąpiła do konkursu  – Rządzimy się sami! Małe Granty na Wielkie Sprawy zorganizowanego przez  fundację  Sapere Aude. Konkurs ten realizowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2033. Program pod patronatem Przewodniczącego rady NIW, Współprzewodniczącego  Rady Dialogu z Młodym Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotra Mazurka. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw młodzieżowych z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Uczniowie liceum  przystąpili do konkursu z dwoma wnioskami:

Realizatorem pierwszego projektu jest Samorząd Uczniowski LO Syców wraz z opiekunami – p. Fabiolą Moreń i p. Katarzyną Wygodą.  Celem jest promowanie działalności charytatywnej,  postaw aktywnych wśród młodzieży. Uczniowie chcą pokazać całej społeczności szkolnej, że można czerpać satysfakcję z pomagania innym, robić coś dobrego dla poszkodowanych przez los, jednocześnie zyskując  coś dla siebie. Tym czymś jest nawiązywanie relacji, nowy pomysł na spędzanie czasu, umiejętności interpersonalne, które można nabyć, współdziałając podczas różnych akcji charytatywnych. Dlatego SU  zorganizuje  imprezę szkolną z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza , na którą zaprosi wszystkich uczniów . W czasie tego spotkania zostaną zaprezentowane  dokonania osób działających w szkolnym kole wolontariatu – Serce na dłoni.  Przedstawią oni przygotowaną prezentację z akcji, w których brali udział.  Przedstawiciele SU przeprowadzą  wywiady z wybranymi członkami koła, żeby podzielili się z uczniami swoimi przemyśleniami na temat działalności w kole, opowiedzieli, co ich skłania do takiej działalności i zachęcili innych do przyłączenia się do ich grupy. Zaproszony zostanie także  opiekun grupy – p. Jolanta Dolata, która przedstawi zasady działania koła.  W ramach pozyskanego grantu zostanie zakupiony sprzęt, służący organizowaniu i  rozpowszechnianiu  imprez i działań młodzieży : aparat fotograficzny, zestawy nagłaśniające, statywy, dyski twarde.

Natomiast realizatorem drugiego projektu jest szkolne Koło Informatyczne , którego opiekunem  jest mgr inż. Mateusz Krzysztofiak. W pracach koła biorą udział uczniowie klasy 1d (informatycznej) i uczą się tam podstaw programowania.  Celem projektu ” Zaprogramuj swoją przyszłość ” jest zapewnienie wsparcia uczniom klas średnich, dążącyn do poszerzania wiedzy z zakresu informatyki poprzez dostęp do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych, praktycznych warsztatów i mentorskiego wsparcia, które pomogą rozwijać ich umiejętności programistyczne i techniczne.

Uczestnicy zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności programistyczne, które są istotne w dzisiejszym świecie technologii. Poprzez udział w projekcie, będą mieli szansę nauczyć się podstawowych i zaawansowanych technik programowania, co z kolei może otworzyć im drzwi do różnorodnych możliwości kariery zawodowej czy poszerzenia zainteresowań w kierunku programowania oraz znajomości energoelektroniki. Dodatkowo, uczestnicy zyskają cenne doświadczenie w pracy zespołowej i rozwiązywaniu problemów w środowisku technologicznym.

Projekt polega na organizacji regularnych warsztatów, wykładów oraz zajęć praktycznych, które skupią się na różnorodnych tematach związanych z programowaniem i informatyką. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie będą mieli zapewniony  dostęp do specjalistycznego oprogramowania, sprzętu oraz narzędzi, które umożliwią praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych działaniach. Praca koła  będzie  ukierunkowana  na rozwój umiejętności uczestników oraz motywację do kontynuowania nauki i rozwoju w obszarze informatyki.

 Wartość pozyskanych grantów to 15 800 zł.

Wyniki szkolnych wyborów w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej  „Młodzi głosują”

W przeprowadzonych 10 października br. szkolnych wyborach wzięło udział 123 uczniów. Wszystkie oddane głosy były ważne. Frekwencja wyborcza wyniosła 41,6 %.

Liczba głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze:

 1. Bezpartyjni Samorządowcy    5
 2. Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL)   13
 3. Nowa Lewica  32
 4. Prawo i Sprawiedliwość  8
 5. Konfederacja  17
 6. Koalicja Obywatelska  39
 7. Polska Jest Jedna 9

Wyniki referendalne:

 1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego…   Tak 6  Nie 62
 2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego… Tak 19  Nie 49
 3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy z Białorusią… Tak 7  Nie 61
 4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów… Tak 12  Nie 56

Karty referendalne pobrało 72 uczniów, z czego głosów ważnych było 68, a 4 nieważne.

W załączeniu skan Protokołu wyników szkolnych wyborów „ Młodzi głosują- wybory parlamentarne 2023”

„Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2023” w naszym liceum

Szkoła nasza zgłosiła się do programu ”Młodzi głosują” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Projekt przewidywał przeprowadzenie w liceum, przed wyborami parlamentarnymi, szkolnych prawyborów. Na lekcjach historii i HiT  uczniowie zostali zapoznani z zasadami prawa wyborczego do Sejmu i Senatu. Oprócz tego na wystawce w holu głównym szkoły pojawiły się  plakaty agitujące do udziału w szkolnych wyborach. Całe przedsięwzięcie miało  charakter profrekwencyjny i nie faworyzowało żadnego komitetu wyborczego.

Szkolne wybory odbyły się 10 października br. Głosować mogli wszyscy uczniowie liceum na każdej przerwie. W komisji wyborczej zasiedli uczniowie klasy 3b: Zofia Bukowska, Aleksandra Snopek, Wojciech Szczerczowski i Krzysztof Szczupak.

Wyniki wyborów będą ogłoszone w poniedziałek 16 października.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Warsztaty teatralne

W czwartek 28 września 2023 r. Teatr Polski we Wrocławiu po raz pierwszy w tym sezonie artystycznym i roku szkolnym odwiedził Syców. Wspaniała aktorka Agata Obłąkowska-Mazurkiewicz przeprowadziła Warsztaty Akademii 1212 dla grupy, która regularnie spotykała się z aktorami już w ubiegłym roku. Po solidnej rozgrzewce uczestnicy stworzyli własne, krótkie scenariusze oraz zagrali w podgrupach etiudy własnego pomysłu

Młodzieżowa debata w Senacie RP

20 września br. uczennice naszej szkoły, posłanki na Sejm Dzieci i Młodzieży, Aleksandra Snopek i Zofia Bukowska wzięły udział w debacie ,,Młodzi w polityce”. Debata odbywała się w Senacie RP. Z młodymi ludźmi z całej Polski  spotkał się  m.in.  Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, były Rzecznik Praw Dziecka  Marek Michalak oraz przedstawiciele niektórych partii politycznych. Podczas spotkania młodzież poruszała ważne dla nich tematy, takie jak edukacja, zdrowie psychiczne, czy zmiany klimatu. Nagranie z debaty dostępne jest na stronie Senatu.

WYKŁAD O PODATKACHW czwartek 21 września br. uczniowie klasy IVa mieli okazję wysłuchać wykładu wygłoszonego przez dr hab. Dobrosławę Antonów pt. „Geneza i rozwój podatków”. Dr Antonów jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Warto zaznaczyć, że dr Antonów jest absolwentką naszego liceum. Tym bardziej miło było ją gościć w murach naszej szkoły.
Spotkanie z młodzieżą zostało udokumentowane wspólnym zdjęciem.

WYCIECZKA EDUKACYJNO – INTEGRACYJNA
 KLASY 4B

11. września 2023 r. klasa 4b wzięła udział w wycieczce na spływ pontonowy do Barda. Spływ odbył się Nysą Łużycką na odcinku około 11 km.

RZEŁOM BARDZKI to środkowy, najbardziej malowniczy odcinek Nysy Kłodzkiej o długości 14 km pomiędzy Ławicą (Młynowem) a Bardem. Ze względu na swój urok i historię powstania przełom ten nazywany jest Cudem Sudetów. Rzeka w tym miejscu przecina Góry Bardzkie kilkoma meandrami, tworząc tzw. przełom antecedentny. Geneza powstania przełomu w okolicach Barda wiąże się z erozją rzeki, która tworzyła sobie drogę wraz ze wznoszeniem się okolicznych Gór Bardzkich, charakteryzujących się skomplikowaną budową geologiczną. Płynąca rzeka wcinała się zbocza gór tworząc przełom o głębokości 150 metrów! W okresie zlodowacenia skandynawskiego lądolód przedostał się przez Przełom Bardzki w Kotlinę Kłodzką. Po jego ustąpieniu woda ponownie wyżłobiła swoje koryto nadając mu obecny wygląd. Wnikliwa analiza geomorfologiczna prowadzi do stwierdzenia, że sama rzeka jest starsza niż otaczające ją wzniesienia. Nysa Kłodzka, wykonując szerokie meandry, płynie szybkim nurtem, osiągającym szerokość do 60 metrów. Na zakolach podmyte, strome brzegi opadają skalnymi urwiskami o wysokości przekraczającej 20 metrów. Spływ Przełomem Bardzkim, zakolami jakich niewiele w Polsce – podobnych do tych na Dunajcu – dostarcza niezapomnianych wrażeń, stają się wędrówką wśród sielankowych łąk i wzgórz, w otoczeniu pięknej przyrody i śpiewu ptaków. Płynąc Nysą Kłodzką możemy podziwiać nie tylko piękne widoki, ale i mamy szansę spotkać takie zwierzęta jak muflon, salamandra, czapla siwa czy pstrąg górski. (informacja ze strony Bardo miasto cudów).

Był to dzień pełen pozytywnych wrażeń, mile spędzony czas pośród uroków natury a zarazem trochę edukacji geograficznej.

   

Dnia 8 września młodzież naszej szkoły po raz kolejny wzięła udział  w akcji Narodowego Czytania z Parą Prezydencką. Jako tekst 2023  wybrano powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, z uwagi na tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy  w tym roku. Spotkanie otworzył dyrektor Robert Dziergwa, który odczytał  okolicznościowy list  Prezydenta RP zachęcający do wspólnej lektury. Następnie uczniowie klas drugich  i trzecich czytali fragment prezentujący odpowiedź Justyny na propozycję matrymonialną Różyca.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

       

               

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023/2024 w sali gimnastycznej Liceum odbyła się Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024. Pan Dyrektor przywitał po wakacjach całą społeczność szkolną, a zwłaszcza jej nowych członków – pierwszoklasistów. Ważną częścią apelu było uroczyste ślubowanie nowych uczniów „Kościuszki”.  

Z dumą przyjęliśmy fakt, że trzech uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia Starosty Powiatu Oleśnickiego za osiągnięcia minionego roku szkolnego. Wyróżnieni stypendyści to: Aleksandra Snopek (3B), Zofia Bukowska (3B), Sebastian Wygoda (2B).

Od teraz czekają na nas nowe wyzwania. Życzmy sobie, aby realizacja ich nie wiązała się tylko z wysiłkiem, ale również dobrą zabawą.  


Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023 r. w sali gimnastycznej szkoły o godzinie 9.00Relacja z wyjazdu na Sejm Dzieci i Młodzieży

31 maja i 1 czerwca br. byłyśmy  wraz z innymi młodymi parlamentarzystami    z województwa dolnośląskiego w Warszawie. Naszym celem był udział w obradach SDiM. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy wszyscy Warszawę, a w Dzień Dziecka zasiedliśmy w ławach poselskich w gmachu Sejmu na ul. Wiejskiej. Przed rozpoczęciem obrad młodzieżowego Sejmu była okazja do spotkań i rozmów z politykami różnych partii politycznych. Wyjazd dostarczył nam, licealistkom, wielu niezapomnianych wrażeń oraz był ważnym doświadczeniem życiowym.

                                                                             Zosia Bukowska i Ola Snopek IIb

Gra negocjacyjna „Etyczna moda” we wrocławskim
Biurze Parlamentu Europejskiego

2 czerwca 2023 r. w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu odbyła się gra negocjacyjna „Etyczna moda”, którą poprowadził Leszek Jarosz, pracujący na co dzień w Radzie Europejskiej w Brukseli oraz wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego m.in. dr Paula Wiśniewska.

W wydarzeniu wzięło udział 33uczniów z województwa dolnośląskiego, którzy wcielili się w role ministrów 27 państw UE oraz Komisji Europejskiej. Każdy z ministrów miał za zadanie wynegocjować korzystne dla swojego kraju rozstrzygnięcia. Uczestnicy gry uczyli się sztuki wypracowywania kompromisu, poznali różne kraje europejskie, a przy okazji zapoznali się z procedurą legislacyjną UE.

Naszą szkołę reprezentowały Zofia Bukowska – reprezentacja Bułgarii i Aleksandra Snopek – reprezentacja Belgii, uczennice klasy 2b. Uczennice przedstawiły w jednominutowym przemówieniu stanowisko państwa, które reprezentowały oraz bardzo aktywnie uczestniczyły w negocjacjach. Potrafiły zbudować znaczną koalicję na rzecz swoich postulatów. Negocjacje dotyczyły wprowadzenia w krajach unijnych znaku „etyczna moda”. Znak ten mógłby symbolizować produkty wytworzone w godnych warunkach pracy bez udziału dzieci. Miałby on na celu promowanie ubrań wyprodukowanych z zasadami sprawiedliwego handlu.

Udział w tym wydarzeniu dał uczennicom możliwość własnego rozwoju oraz poszerzenia wiedzy. Obiecały, że za rok też pojadą na taką grę. Zachęcamy również innych do takich aktywności.


Sejm Dzieci i Młodzieży

Uczennice klasy IIb  Aleksandra Snopek i Zofia Bukowska zdobyły mandaty poselskie  w tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat SDiM 2023 r. brzmi: Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim.

1 czerwca Ola i Zosia będą reprezentowały nasze liceum w Warszawie na obradach młodzieżowego Sejmu. Jest to olbrzymi sukces, dlatego w imieniu społeczności szkolnej składamy naszym parlamentarzystkom serdeczne gratulacje!

Agnieszka Bracka


Pożegnanie absolwentów

Wszystko ma swój początek i ma swój koniec, a każda chwila znika tak szybko, że nawet gdybyśmy chcieli ją zatrzymać, przemija, zanim zdążymy ją powspominać

W dniu 28. kwietnia  2023 r. kolejna grupa uczniów trzymała tytuł absolwenta naszej szkoły. 56 uczniów na uroczystej gali odebrało świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie. Uroczystość obfitowała w nagrody i gratulacje. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali: Julia Niciejewska z 4a, Szczerczowski Maciej i Jakub Sapa z 4b oraz Tomasz Płonka z 4c. Najwyższą średnią wśród absolwentów uzyskał Maciej Szczerczowski, który otrzymał również nagrodę Starosty Powiaty Oleśnickiego.

Absolwenci otrzymali również nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim i szkolnym wolontariacie „Serce na dłoni”. Uczniowie klas czwartych otrzymali również nagrody i dyplomy za reprezentowanie szkoły na arenie sportowej.
W trakcie uroczystej gali gratulacje absolwentom złożył Dyrektor szkoły – Pan Robert Dziergwa, radna Rady Powiatu Oleśnickiego – Pani Renata Wojciechowska we własnym imieniu i w imieniu Starosty Powiatu Oleśnickiego – Sławomira Kapicy oraz przedstawicielka Rady Rodziców – Pani Renata Łukaszczyk. Oprawę słowno – muzyczną przygotowali uczniowie klasy 3b. Przed absolwentami trudny egzamin życiowy – matura. Trzymamy kciuki za wszystkich i życzymy przysłowiowego „połamana piór”.
Drogie koleżanki, kochani koledzy. Wielki Polak, Jan Paweł II, powiedział ludziom młodym: „Czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz. To lepsze niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swą młodość i gubić wielki skarb, wielki niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś Ty sam – każdy, każda.” Pamiętajcie o tych słowach, wybierając dalszą drogę i strzeżcie niepowtarzalnego skarbu swej młodości.


III edycja Igrzysk Wiedzy u Kościuszki za nami!

W tym roku do zmagań na etapach szkolnych przystąpiło 12 szkół podstawowych z gminy Syców i gmin ościennych. Uczniowie mogli spróbować swych sił w 6 konkursach wiedzowych: biologicznym, chemicznym, geograficznym, matematycznym, historycznym i konkursie z języka angielskiego. Większość szkól brała udział we wszystkich sześciu konkursach.

Największą popularnością w tym roku cieszył się konkurs „Biologiczna pasja” – lista uczniów, którzy przekroczyli na etapie szkolnym wymagany próg 50% punktów – liczyła 91 osób.

Na podium popularności znalazły się także geograficzny Globus i konkurs chemiczny – Dla Zasady – w nich konkurencja była największa i trzeba było uzyskać naprawdę wysoki wynik, by znaleźć się w finałach.

W piątek do finałów przystąpili najlepsi z najlepszych. Nauczyciele LO Syców przygotowali dla uczestników naprawdę trudne zadania, ale oczywiście uczniowie dali radę! Podczas finałowej gali wręczono nagrody i dyplomy dla laureatów III edycji Igrzysk Wiedzy u Kościuszki.

A oto oni:

„Poliglota”

1. miejsce –  Aleksandra Kulok SP1 Syców

2. miejsce –  Zuzanna Duda SP Twardogóra

3.  miejsce –  Jan Wróbel SP Międzybórz

Wyróżnienie: Zuzanna Pajdzik SP1 Syców

Wyróżnienie: Dominika Urbańska SP1 Syców

„Biologiczna pasja”

1. miejsce –  Laura Chrzuściel SP Międzybórz

2.  miejsce – Wiktoria Ostafińska SP Dziadowa Kłoda

3. miejsce – Natalia Wirth SP Międzybórz

Wyróżnienie: Aleksandra Lis SP Twardogóra

Wyróżnienie: Wojciech Misiak SP Międzybórz

„Globus”

1. miejsce – Marcel Kędzia SP Kobyla Góra

2. miejsce –  Jacek Gadomski SP1 Syców

3.  miejsce – Maciej Małowiejski SP Kobyla Góra

Wyróżnienie:  Michał Balcerzak SP1 Syców

Wyróżnienie: Hanna Juszczyk SP Twardogóra

Wyróżnienie: Bartłomiej Kocot  SP Kobyla Góra

„Zbiory liczbowe”

1. miejsce –  Kajetan Matusiak SP Twardogóra

2. miejsce –  Pascal Kasprzak SP1 Syców

3. miejsce – Maja Garwolińska SP Twardogóra

Wyróżnienie: Lena Łuczak SP Twardogóra

Wyróżnienie: Brajan Woźniak SP Twardogóra  

Historia

1. miejsce –  Małgorzata Zawadzka SP1 Syców

2. miejsce –  Karol Nowicki SP3 Syców

3. miejsce –  Michał Sofiński SP3 Syców

Wyróżnienie: Antonina Moskwa SP2 Syców

Wyróżnienie: Kamila Zawada SP1 Syców

„Dla zasady”

1. miejsce –  Gabriela Żak SP Międzybórz

2. miejsce –  Zofia Sowa SP3 Syców

3.  miejsce – Hanna Balcer SP1 Syców

Wyróżnienie: Aleksandra Rachuta SP Międzybórz

Gratulujemy!!! I do zobaczenia za rok.

„W DRODZE PO KOMPETENCJE”

W marcu 2023 r. dwunastu członków kadry pedagogicznej Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki wzięło udział w mobilności edukacyjnej na Sycylię, organizowanej w ramach projektu Erasmus +. Głównym celem mobilności była 5-dniowa obserwacja pracy nauczycieli (job shadowing) w sycylijskich szkołach średnich tj. IPSIA Ferrari Barcellona P.G. , I.T.T. – L.S.S.A. Copernico Barcellona P.G. oraz ITET Fermi Barcellona P.G. – pagina istituzionale. Obserwacja dotyczyła nie tylko metod i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale również sposobów motywowania i oceniania uczniów oraz przygotowywania i wykorzystania materiałów do zajęć. Podpatrywanie pracy włoskich kolegów pozwoliło nauczycielom podnieść kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. W kręgu zainteresowań sycowskich pedagogów były również sposoby kształtowania postaw proekologicznych i demokratycznych wśród młodzieży. Kontakt z uczniami i nauczycielami był okazją do doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz poznania podstaw języka kraju goszczącego. Taka wymiana doświadczeń wśród nauczycieli pozwala na ciągły rozwój, wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania oraz wdrażanie w życie nowych rozwiązań.

Sukces Igi Dąbrowskiej!

4 kwietnia br. w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury odbył się  XI Powiatowy Konkurs Historyczny : O Polskę niepodległą-Podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944-1956” (…) ponieważ żyli prawem wilka, historia głucho o nich milczy. Konkurs był adresowany do klas VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkołę naszą reprezentowali: Iga Dąbrowska Ic i Jakub Żuk Ib.

Iga Dąbrowska zajęła II miejsce. Gratulacje!

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Sycowie odbyły się dzisiaj eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W zawodach tych wzięli udział nasi uczniowie: Amelia Pędziwiatr z klasy Ia i Kornel Rosiek z klasy Ib.

Amelia może się pochwalić zdobyciem trzeciego miejsca w tym konkursie.

Nagrody oraz dyplomy wręczył burmistrz Sycowa, Dariusz Maniak

80-ta rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Historia Żydów na ziemiach polskich sięga końca XI w. Jednak dopiero w okresie rozbicia dzielnicowego, gdy zaczęły powstawać pierwsze miasta zwiększył się napływ Żydów z Europy Zachodniej. Pierwsi Żydzi osiedlali się głównie na Śląsku. Żyli  głównie z handlu i rzemiosła. Musieli mieszkać w izolowanych od chrześcijan dzielnicach miast. Nie mogli piastować urzędów.

Wiele dobrego dla Żydów zrobił Kazimierz Wielki regulując swymi przywilejami ich życie w całym państwie. Przywileje te potwierdzone przez późniejszych władców były ważne aż do czasów rozbiorów w XVIII w.

XVI i XVII w. to okres wzmożonego osadnictwa, głównie Żydów wypędzonych z krajów należących do monarchii Habsburgów. Szacuje się, że w połowie XVII w ludność żydowska stanowiła już 5 % ogólnej liczby ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Przez wieki Żydzi żyli obok ludności polskiej. Przyczyniali się do wzbogacania naszej kultury. Część z nich angażowała się w życie polityczne.

Liczba ludności żydowskiej przed II wojną światową wynosiła w Polsce ponad trzy miliony.

W  Sycowie  Żydzi byli  już w XVII w. Jeszcze w latach trzydziestych  XX w. mieszkało ich w naszym, wówczas niemieckim, mieście około 50. Najprawdopodobniej wyjechali  stąd jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Pozostał po nich dom modlitw przy ulicy Ogrodowej. Obecnie jest to budynek mieszkalny. W latach 70-tych XX wieku zlikwidowany został cmentarz żydowski przy ulicy Komorowskiej.  Na jego miejscu powstało osiedle mieszkaniowe.

We wrześniu 1939 r. zaczęła się okupacja niemiecka. Dla polskich  Żydów oznaczała ona początek prześladowań. Z czasem zostali zamknięci w gettach. Skazano ich w ten sposób na niewyobrażalną gehennę, nędzę i głód.

Getto warszawskie należało do największych. Z czasem znalazło się w nim pół miliona ludzi stłoczonych na małej przestrzeni. Choroby, głód i zbrodnie okupanta dziesiątkowały ludność żydowską. Mimo to za murami getta istniało życie kulturalne. Wystawiano sztuki teatralne. Działo się to szczególnie w pierwszym okresie istnienia getta. Być może była to forma przetrwania, może wiara, że w ten sposób doczeka się końca wojny.

Stłoczona w getcie ludność wyprzedawała swoją własność by przeżyć. Pewne sposoby kontaktu ze stroną aryjską sprzyjały specyficznej wymianie handlowej zwanej szmuglem. Na stronę aryjską trafiały sprzedawane przez Żydów ich dobra, a do getta przede wszystkim żywność. Często tzw. małym szmuglem zajmowały się dzieci. Ze względu na niewielki wzrost łatwiej im było przedostać się przez dziury w murze.

Porządku w getcie pilnowała policja żydowska. Była ona podporządkowana Judenratowi czyli  samorządowi żydowskiemu. Musiała też wykonywać  rozkazy Niemców. Policjanci otrzymywali większe przydziały kartkowe.

W getcie warszawskim zaczęto gromadzić dokumenty, które trafiły do podziemnego archiwum. Zbiory dotyczyły wszystkich dziedzin życia. Po wojnie miały pokazać światu nie tylko życie codzienne ludności żydowskiej,  przede wszystkim  miały świadczyć o bestialstwie Niemców.

Jesienią 1941 r. Niemcy postanowili ostatecznie rozwiązać kwestię żydowską. Rękami polskich i żydowskich więźniów zaczęto budowę obozów zagłady.

Deportacja ludności żydowskiej z getta warszawskiego zaczęła się w lipcu 1942 r. Codziennie rano otaczano kilka domów. Ludność spędzano na podwórze, a następnie pod eskortą na wozach konnych lub pieszo kierowano na Umschlagplatz przy torach kolejowych w północnej części getta. Tam załadowywano ludność do podstawionego pociągu. Następnie wywożono ich do obozu zagłady w Treblince.

W ciągu dwóch miesięcy wywieziono z getta warszawskiego około 280 tysięcy Żydów.

Latem 1942 r. konspiracja  w warszawskim getcie powołała Żydowską Organizację Bojową. Już w styczniu 1943 r. na terenie getta doszło do pierwszych starć zbrojnych Żydów   z Niemcami. Przy próbie wysiedlenia ludności Żydzi stawili zbrojny opór. Po kilku dniach Niemcy zaniechali wywózek i wycofali się z getta. Z pewnością był to efekt oporu stawianego przez Żydów.

 Od stycznia 1943 r. Żydzi różnymi kanałami zaczęli gromadzić broń. Sami też wytwarzali butelki zapalające i granaty. Przystąpiono też do budowy bunkrów i innych kryjówek. Warszawskie getto przygotowywało się do zbrojnego oporu.

19 kwietnia 1943 r. jeszcze w nocy Niemcy przystąpili do ostatecznej likwidacji getta. Przeciwko nim stanęło 300-500 członków Żydowskiej Organizacji Bojowej podzielonych na grupy bojowe oraz  około 250 członków  Żydowskiego Związku Wojskowego.  Po stronie niemieckiej było ponad tysiąc żołnierzy Waffen-SS i policjantów.    Po około dwóch godzinach walk Niemcy wycofali się. Jeszcze tego samego dnia po południu  po raz drugi wkroczyli do getta. Znów doszło do walk. Niemcy kolejny raz musieli opuścić getto.

Po kilku dniach walk powstańcom żydowskim skończyła się amunicja. Niemcy wysłali do walki  większe siły zbrojne. Podpalali dom po domu. Zmuszali tym samym Żydów do wyjścia na ulice. Niektórych od razu rozstrzeliwano. Resztę wywożono do Treblinki i Majdanka.

Część powstańców z dowódcą Mordechajem Anielewiczem popełniła 8 maja 1943 r. samobójstwo. Kilkudziesięciu powstańcom  udało się kanałami przedostać na aryjską stronę miasta. Wśród nich była bohaterka naszego filmu Cywia Lubetkin., link do filmu youtu.be/mbuF2EPvvW4  Część z nich trafiła do oddziałów partyzanckich, niektórzy nawet wzięli  udział w powstaniu warszawskim.

8 maja 1943 r. Niemcy wykryli bunkier dowództwa Żydowskiej Organizacji Bojowej przy ul. Miłej 18. Nie chcąc wpaść w ręce Niemców dowództwo wraz z Mordechajem Anielewiczem popełniło samobójstwo, bądź też udusiło się od dymu.

Walki trwały jeszcze do 16 maja. Tego dnia Niemcy wysadzili Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. 

Czy Żydzi liczyli na zwycięstwo? Prawdopodobnie nie. Walka o honor  i godność, dokonanie zemsty i odwetu na oprawcach. Taki z pewnością był cel ich bohaterskiej walki.

80-ta rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim skłania  do refleksji. To niezwykłe i godne podziwu jak bardzo musiała być zdeterminowana,  tak naprawdę garstka ludzi.  Zdecydowała się ona walczyć z Niemcami, mającymi  przecież olbrzymią przewagę.  

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Aleksandra Snopek i Zofia Bukowska

 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


BohaterON w Twojej szkole

W listopadzie bieżącego roku szkolnego szkoła nasza brała udział w akcji „BohaterON w Twojej szkole”. Projekt polegał na wysyłaniu drogą internetową przez poszczególne klasy podziękowań, pozdrowień i życzeń dla Powstańców Warszawskich.  W ostatnich dniach organizatorzy przedsięwzięcia przysłali do naszego liceum dyplomy za udział w tej pięknej akcji. Są one dla szkoły, klas i nauczyciela historii.

Uzyskał tytuł doktora!

Z radością informujemy, że 13 grudnia 2022 r. mgr Leszek Wojteczek, nauczyciel języka angielskiego w naszym liceum, oficjalnie uzyskał stopień naukowy doktora. Uroczystość odbyła się w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy udziale najwyższych władz Uniwersytetu. Warto podkreślić, że Leszek Wojteczek jest wieloletnim pracownikiem naszego liceum, a także jego absolwentem.  Gratulujemy!


Warsztaty teatralne

Teatr Polski we Wrocławiu ponownie zawitał do LO im. T. Kościuszki w Sycowie z Warsztatami Akademii 1212. Zajęcia dla dwóch grup poprowadziła aktorka, Pani Aldona Struzik. Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach ruchowych, dykcyjnych oraz stawali przed wyzwaniami grania w scenkach i tworzenia improwizacji. To już drugie spotkanie w tym roku szkolnymWycieczka szkolna z programu „Poznaj Polskę”

Narodowe Święto Niepodległości w LO Syców

Z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę klasa IV c przygotowała dla uczniów i nauczycieli liceum montaż  słowno – muzyczny, przypominający wydarzenia historyczne sprzed ponad 100 lat. Nie zabrakło polskich symboli narodowych, emocji oraz  wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Ciesząc się  wolną ojczyzną, uczniowie nie zapomnieli jednak o tych, którzy takiego szczęścia nie mają;  wspomnieli  o walczącym o wolny  kraj narodzie ukraińskim, solidaryzując się z nim w tych trudnym  dla Ukraińców czasie.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Patrona

    13 października br. w naszej szkole świętowaliśmy  Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Patrona. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, na którym dyrektor Robert Dziergwa złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie wręczone zostały nagrody. W dalszej części apelu uczniowie klasy IVa przedstawili program artystyczny związany tematycznie z   Dniem Edukacji i Dniem Patrona. Całość zwieńczył  finał Konkursu o Patronie i Liceum. Trzy pierwsze miejsca zajęli następujący uczniowie: Krzysztof Szczupak IIb, Lena Rutkowska Ib, Hanna Hoja IIb.


Wycieczka klasy IIIA

Klasa 3a z wychowawcą p. J. Dolata oraz p. K. Wygoda spędziła wspaniałe 3 dni nad polskim Bałtykiem.
Uczniowie poznali piękne i historyczne Stare Miasto, Główne Miasto, historię Stoczni Gdańskiej (podczas rejsu zabytkową łodzią) i Westerplatte. Podziwiali widoki z Latarni Morskiej Nowy Port, spacerowali po molo w Sopocie i brzegiem morza. Wspólny pobyt w hostelu, wspólne śniadania, kino i wyjście do Jump City to integracja tak bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie, a podróże komunikacją miejską to umiejętność niezbędna w XXI wieku.


Narodowe czytanie

Wzorem lat ubiegłych uczniowie Liceum wzięli udział w akcji Narodowego Czytania zapoczątkowanej przez Parę Prezydencką. W tym roku młodzież klasy 2c o nachyleniu humanistycznym czytała balladę Romantyczność ze zbioru  Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Czytanie przygotowały Krystyna Kochan i Małgorzata Pawelska.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie rozpoczęty!
Na dorocznym apelu inauguracyjnym spotkali się uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły, oraz zaproszeni goście.
Rok szkolny został uroczyście rozpoczęty przemówieniem Dyrektora szkoły, pana Roberta Dziergwy.
Honorowy gość, Starosta Powiatu Oleśnickiego, pan Sławomir Kapica wręczył wyróżniającym się uczniom Stypendia Starosty.
Następnie przedstawiciele klas pierwszych przystąpili do ślubowania. Po ślubowaniu uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.
Apel poprowadziła Przewodnicząca Samorządu Szkolnego, Maria Sokół.


Młodzi parlamentarzyści z naszego liceum

Jakub Sapa i Maciej Szczerczowski, uczniowie klasy IIIb, zdobyli mandaty poselskie na XVIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży to akcja  propagująca od 1994 r. parlamentaryzm wśród młodzieży. Kadencja posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca  w Dzień Dziecka. W ten dzień 460 młodych parlamentarzystów, których projekty zostały wysoko ocenione w konkursie,  zasiada w ławach poselskich i obraduje na temat aktualny w danym roku.

Tegoroczny temat brzmi: Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki.

Kuba i Maciek, w swoim projekcie, skupili się na postaci naszego lokalnego bohatera, dowódcy batalionu Armii Krajowej „Giewont”, Józefie Młynarzu. Obydwaj chłopcy dotarli do publikacji poświęconych temu wyjątkowemu człowiekowi, przeprowadzili wywiady z członkami rodziny i kierowniczką Muzeum Regionalnego w Sycowie p. Agnieszką Kuświk-Jasień. Efektem ich pracy stał się, zgodnie z wymogami konkursu,  krótki film opublikowany w serwisie YouTube, biografia bohatera oraz  liczne zdjęcia.

12 maja br. dyrektor naszego liceum Robert Dziergwa, nauczyciel historii sprawujący opiekę merytoryczną nad uczniami biorącymi udział w projekcie Agnieszka Rottau-Bracka i Maciej Szczerczowski uczestniczyli w spotkaniu z przebywającym w Sycowie ministrem cyfryzacji Januszem Cieszyńskim. Pan minister  pogratulował  sukcesu naszym młodym parlamentarzystom. Spotkanie zostało upamiętnione wspólnym zdjęciem.

Do gratulacji  dla naszych uczniów przyłącza się również społeczność szkolna. Mamy nadzieję, że Kuba i Maciek podzielą się wrażeniami i zdjęciami ze swego pobytu w Warszawie na ul. Wiejskiej.

To już 50 lat !

Zapraszamy maturzystów z rocznika 1972 Liceum Ogólnokształcącego

na spotkanie koleżeńskie w dniu 11-06-2022 r. o godz.11 przy Kościele P.W Matki Boskiej Częstochowskiej w Sycowie. Mszę świętą odprawi nasz kolega maturalny ks. Mieczysław Jarczewski , później oddamy hołd naszym zmarłym pedagogom i przyjaciołom szkolnym.

W naszej ukochanej Alma Mater będziemy wspominać naszą młodość i dobre szkolne czasy.

W restauracji Parkowa spotkamy się na kawie lub obiedzie ,decyzje indywidualne.

Pozdrawiają koledzy Lucjan Kostrowicki i Jan Jokiel

tel.kontaktowy 62 786 95 11 (pn-pt do godz.15)


Finał Igrzysk Wiedzy u Kościuszki
14 szkół z gminy Syców i gmin ościennych rywalizowało w 6 konkursach przedmiotowych przygotowanych dla uczniów klas 7 i 8 przez nauczycieli LO Syców. Dziś w finałach wyłoniono zwycięzców spośród ścisłego grona finalistów, którzy wywalczyli awans w etapach szkolnych. Poziom był bardzo wysoki, tym bardziej gratulujemy wszystkim, którzy rywalizowali w dzisiejszych zmaganiach, a zwycięzcom podwójnie.

Wyniki poszczególnych konkursów

 

 Konkurs BIOLOGICZNA PASJA

I miejsce Kacper Mielnik SP Twardogóra
II miejsce Patrycja Fronia SP Twardogóra
III miejsce Marcel Duczmal SP Twardogóra
wyróżnienie Wojciech Sektas SP Dziadowa Kłoda
wyróżnienie Kłodzińska Julia SP Międzybórz

Konkurs chemiczny – DLA ZASADY

I miejsce Michał Zuber SP Kobyla Góra
II miejsce Tomasz Rogala  SP Twardogóra
III miejsce Zuzanna Solarz SP Międzybórz
wyróżnienie Lena Bystra SP Kobyla Góra
wyróżnienie Oliwia Dudycz SP Twardogóra

Konkurs językowy – Poliglota – j. angielski

I miejsce Szymon Gubalski SP2 Syców
II miejsce Antoni  Parkitny SP1 Syców
III miejsce Jan Wrobel SP Międzybórz
wyróżnienie Bartosz  Nowak SP1 Syców
wyróżnienie Martyna Kiełbik SP1 Syców

Geometria 2. Starcie

I miejsce Kajetan Matusiak SP Twardogóra
II miejsce Nadia Knefel SP Twardogóra
III miejsce Cyprian Rządkowski SP Międzybórz
wyróżnienie Marta Duda SP Drołtowice
wyróżnienie Kornel Rosiek SP Działosza

Konkurs geograficzny – GLOBUS

I miejsce Maja Majcher SP Międzybórz
II miejsce Piotr Krzewski SP Międzybórz
III miejsce Lena Milke SP 1 Syców

Konkurs językowy – POLIGLOTA – j. niemiecki

I miejsce Weronika Walotka SP 1 Syców
II miejsce  Oliwia Jysh SP 2 Syców
III miejsce Miłosz Łożyński SP 2 Syców
wyróżnienie Marta Siwiec SP 2 Syców
wyróżnienie Gabriela Jach SP 2 Syców
wyróżnienie Agnieszka Perużyńska SP 2 Syców

Józef Młynarz ps. „Farys”– dowódca batalionu AK „Giewont”

    

W 2022 roku przypada 80 rocznica powstania Armii Krajowej, podziemnej organizacji wojskowej walczącej z okupantem niemieckim. 27 września obchodzony jest w naszym kraju Dzień Polskiego Państwa Podziemnego i  święto żołnierzy AK. Data nie jest przypadkowa, gdyż w tym dniu w 1939 roku powstała pierwsza organizacja konspiracyjna o nazwie Służba Zwycięstwu Polski. Wkrótce ta organizacja przekształcił się w Związek Walki Zbrojnej, a rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. przemianowana została na Armię Krajową.

   Przy okazji tak ważnej rocznicy warto opisać i uhonorować postać  bohatera regionalnego, związanego z naszą małą ojczyzną. Taką postacią jest bez wątpienia porucznik Józef Młynarz, dowódca batalionu Armii Krajowej „Giewont”. Jego działalność w Armii Krajowej obejmowała ziemię sycowską, oleśnicką oraz przyległe tereny Wielkopolski.

     Józef Młynarz urodził się w 1916 roku w wielkopolskiej wsi Orpiszew w powiecie krotoszyńskim.  Uczęszczał do krotoszyńskiego gimnazjum, ale z powodów rodzinnych go nie ukończył.                                                                                                                                                                                         

     We wrześniu 1939 roku  brał udział w walkach na przedpolach stolicy. Dostał się do niewoli niemieckiej. Umieszczono go  w obozie jenieckim pod Krakowem. Ze względu na stan zdrowia został zwolniony w marcu 1940 roku. Wrócił do rodzinnej miejscowości i wkrótce nawiązał  kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej.

     Obawiając się aresztowania wyjechał na teren Rzeszy do Sycowa (niemiecki Gross Wartenberg), a potem do pobliskiej wsi Dziadowa Kłoda  (Kunzendorf).                                                                                                                                          

   Wkrótce nawiązał kontakty z ruchem oporu tworzącym się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska.  Po zaprzysiężeniu w Związku Walki Zbrojnej otrzymał zadanie utworzenia komórek ruchu oporu w Dziadowej Kłodzie i wioskach w pobliżu Sycowa.

    W maju 1941 roku powstały pierwsze tajne komórki w Dziadowej Kłodzie, a następnie okolicznych wsiach. Tak tworzyła się I kompania batalionu „Giewont”. Jej członkami byli Polacy pracujący w gospodarstwach niemieckich bauerów. Byli to w większości dawni żołnierze Wojska Polskiego wywiezieni na przymusowe roboty.

   Wkrótce w dalszych wioskach powstała II kompania batalionu „Giewont”, a nawet                                   III kompania obejmująca rejon pobliskich miast: Międzyborza i Twardogóry.

     O dużej aktywności Józefa Młynarza świadczy fakt, że we wrześniu 1941 r. istniała już  IV kompania batalionu w Sycowie. W lutym 1943 roku  zorganizował V kompanię batalionu Armii Krajowej „Giewont” na terenie  Parzynowa, wielkopolskiej wsi w pobliżu Ostrzeszowa.  W marcu 1943 r. „Farys” zorganizował komórkę Armii Krajowej w Oleśnicy. Jej zadaniem było sporządzenie map i szkiców lotniska wojskowego w Oleśnicy.

    Latem 1944 roku „Farys” został aresztowany przez Niemców. Przebywał najpierw w areszcie w Sycowie, a potem przewieziono go do Wrocławia. Przez tydzień poddawany był torturom w celu wymuszenia zeznań. Do niczego się nie przyznał.

   Z Wrocławia Józef Młynarz został przewieziony do obozu w Gross Rosen (Rogoźnica). Otrzymał numer 84982.  Pracował jakiś czas w kamieniołomach.

    Kiedy w 1945 roku front wschodni był coraz bliżej, Józef Młynarz, wraz z innymi więźniami, został przewieziony do obozu koncentracyjnego Dora-Mittelbau w okręgu Halle.  Jego nowy numer  obozowy to 109550. Pracował tam w zakładach wojskowych produkujących broń rakietową V-2. 

  Obóz koncentracyjny Dora-Mittelbau   oswobodziły wojska amerykańskie w kwietniu 1945 roku. Józef Młynarz  był tak wycieńczony, że nie od razu był w stanie wrócić do domu. Musiał się leczyć.                                                                                                                                                                                                

    W lipcu 1945 roku wrócił do swojej rodzinnej wsi, do Orpiszowa.  Wkrótce przyjechał do Działowej Kłody. Ożenił się z Gertrudą Kozicą „Hanką”,  swoją byłą łączniczką. Pozostał już na stałe w Dziadowej Kłodzie. Czynnie włączył się w organizowanie polskiej administracji państwowej w gminie. W urzędzie gminy pełnił kolejno funkcje sekretarza, księgowego, wójta.

    Nie zapomniał o swoich żołnierzach. Chciał ich upamiętnić.  W 1983 roku z jego inicjatywy odsłonięto na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Dziadowej Kłodzie pomnik. Został on poświęcony  pamięci pomordowanych w obozach koncentracyjnych żołnierzy                                                  z batalionu „Giewont”.

   Józef Młynarz zmarł w czerwcu 1990 r.  Pochowany został na cmentarzu w Dziadowej Kłodzie.

   Temu wyjątkowemu człowiekowi poświęcony jest krótki film. Opublikowany został na  YouTube, link youtu.be/4LaU_s3AlPA

                                                          Jakub Sapa i Maciej Szczerczowski, kl. IIIb

#SzkołaDlaWas – zapisz się do edukacyjnej pomocy Ukrainie

https://form.govtech.gov.pl/ankieta/713146/szkoladlawas-zapisz-sie-do-edukacyjnej-pomocy-ukrainie.html                                                                                                                                      Wrocław 2022-02-28

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

         W czwartek 24 lutego nad ranem putinowska Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, rozpętała wojnę. Pokazała dobrze nam Polakom znaną od stuleci, agresywną i brutalną twarz. Giną żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Cierpią ludzie, rujnowany jest dobytek i dorobek pokoleń. Deptane są prawa człowieka, łamane konwencje i międzynarodowe pakty. Cały naród ukraiński, armia i państwo kierowane przez bohaterskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stawiają heroiczny opór najeźdźcy. W imię człowieczeństwa i polskiej racji stanu nakazem chwili jest pomóc Ukrainie i jej obywatelom. Form wsparcia jest wiele, każda pomoc, choćby najdrobniejsza, jest niezwykle ważna. Każdy gest solidarności i każde ciepłe słowo mają znaczenie. Każda zbiórka, aukcja czy koncert mają sens. Każda złotówka się liczy.

Z całego  serca dziękuję  Koleżankom i Kolegom za przyjazne gesty oraz inicjatywy na rzecz naszych sąsiadów Ukraińców przebywających tak w Polsce jak i w Ukrainie. Proszę nie ustawać w tym szlachetnym dziele, gdyż wsparcie jest niezbędne tu i teraz, a będzie też konieczne w przyszłości.

Bardzo proszę o otoczenie psychologiczną opieką dzieci i uczniów oraz stosowanie rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie”.

Tysiące uchodźców z Ukrainy codziennie przekraczają granice z Polską, wśród nich są małe dzieci i uczniowie. Część z nich pojawi się na Dolnym Śląsku – przyjadą (już przyjeżdżają) do rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy wcześniej znaleźli tu studia, pracę i mieszkanie. Przybędą do gmin i powiatów, które od lat utrzymują partnerskie relacje z wieloma miejscowościami
w Ukrainie. Dotrą do ludzi dobrej woli skorych do bezinteresownej pomocy, których wielu na ziemi dolnośląskiej.

Dzieci uchodźców znające język polski będą przyjmowane do już istniejących grup i oddziałów w przedszkolach i szkołach, jeśli zajdzie potrzeba powstaną dodatkowe grupy i oddziały. Dla osób bez znajomości języka polskiego będą tworzone oddziały przygotowawcze. Środki finansowe
w adekwatnej wysokości przekaże organom prowadzącym Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zapewnienie opieki i edukacji dzieciom i młodzieży z Ukrainy jest wyzwaniem organizacyjnym, które rośnie z każdym dniem. Aby mu sprostać musimy działać w sposób dobrze zorganizowany, tylko  wtedy będziemy skuteczni. Dlatego jako kuratorium oświaty wchodzące w skład służb zespolonych wojewody będziemy zbierać od dyrektorów szkół i organów prowadzących istotne informacje, koordynować działania, przekazywać szkołom, przedszkolom i placówkom ważne wiadomości, służyć wsparciem, radą i pomocą.

Chwila jest historyczna, a bracia Ukraińcy w wielkiej potrzebie. Bądźmy solidarni i wytrwali!

Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje niepodległa Polska!

                                                                    Roman Kowalczyk

                                                            Dolnośląski Kurator Oświaty


List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

 Wrocław 2022-02-21                                                                                                                                                                                     

                                                   Szanowni Rodzice!

Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne – chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia – na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące – zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

 Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie  będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

Żyjemy w szumie informacyjnym,  tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach – nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag
i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

                                                                                 Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

                                                                                                Roman Kowalczyk

                                                                                              Dolnośląski Kurator Oświaty

Z wizytą w Operze Wrocławskiej

        1 grudnia uczniowie klas drugich i trzecich obejrzeli Fausta w Operze Wrocławskiej. Spektakl Charlesa Gounoda oparty został na arcydziele literatury światowej, Fauście Johanna Wolfganga Goethego – lekturze szkolnej. Organizatorami wyjazdu  i opiekunami byli: Krystyna Kochan, Dorota Byrka, Paweł Adamczyk.

Zachęcamy do zakupu książki naszej absolwentki Aleksandry Hołubeckiej-Zielnicy pt.”Nasza Alma Mater”. „(…)Przekazuję opowieść o założycielach i profesorach tej Szkoły średniej(…)” – pisze we wstępie autorka.
Zachęcamy do lektury.

Jubileusz 75- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Słowa piosenki Lubię wracać tam, gdzie byłem już… były hasłem  uroczystości, która odbyła się w Centrum Kultury w środę 13 października. Powodem spotkania były: jubileusz 75- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Dzień Patrona oraz  Dzień Edukacji Narodowej. Podczas gali uczniowie klas pierwszych przybliżyli postać Tadeusza Kościuszki w inscenizacji Porozmawiajmy z historią. Dyrektor Robert Dziergwa wręczył nagrody zwycięzcom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie. W tym roku zorganizowała go i przeprowadziła p. Agnieszka Rottau- Bracka.

Laureatami zostali:

 Zofia Bukowska z klasy Ib – I miejsce

 Aleksandra Snopek z klasy Ib – II miejsce

 Kinga Antczak z klasy IIa – III miejsce

   Wśród gości zaproszonych na jubileusz była m. in. pani Aleksandra Hołubecka – Zielnica, autorka opowieści o założycielach i profesorach naszej szkoły zatytułowanej Nasza Alma Mater. W rozmowie poprowadzonej przez Dyrektora podzieliła się swoimi wspomnieniami.

W sentymentalną podróż do przeszłości zabrały wszystkich prezentacje o szkole na przestrzeni lat, obecnych i byłych nauczycielach oraz dyrektorach, a także piosenki w wykonaniu Oli Niedźwieckiej i Julii Łuczak.

Uroczystość mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: dyrektora, nauczycieli  i uczniów.


Prawda o podatkach

      W piątek 17 września br. gościła w naszej szkole dr hab. Dobrosława Antonów. Nasz gość jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalistą w dziedzinie prawa finansowego. Dr Antonów jest absolwentką naszego liceum. 

      Dla uczniów klas maturalnych: IIIaG i IIIbG wygłoszony został wykład pt. ”Prawda o podatkach”.


Narodowe czytanie

Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie włączyło się w 10 jubileuszową edycję Narodowego Czytania z Parą Prezydencką. 3 września 2021 uczniowie czytali fragmenty dramatu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 uważamy za otwarty! Dyrektor p. Robert Dziergwa powitał wszystkich obecnych na inauguracji nowego roku szkolnego. Wręczył również Stypendia Starosty Powiatu Oleśnickiego uczniom: M. Szczerczowskiemu i A.Kwiatkowskiemu. Ponadto pożegnał w imieniu własnym , nauczycieli i uczniów przewodniczącą Rady Rodziców p. Dorotę Mieszałę dziękując za 3-letnią współpracę.

Do zobaczenia na szkolnych korytarzach i w klasach.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram uroczystości:

1) 8.00 – MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE p.w.Św.Ap. Piotra i Pawła w Sycowie

2) 9.00 – uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego – sala gimnastyczna 

3) 10.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w klasachNasza Alma Mater

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na oficjalną prezentację książki Aleksandry Hołubeckiej-Zielnicy pt.”Nasza Alma Mater”, która odbędzie się 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w Domu Kultury w Sycowie.

To opowieść o założycielach i profesorach Naszej szkoły….

Łączę wyrazy szacunku

Robert DziergwaZajęcia fakultatywne klasy 2 c

Klasa 2 c naszego Liceum w trakcie roku szkolnego uczestniczyła w zajęciach Edukacji europejskiej. W trakcie zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę dotyczącą Europy – środowiska przyrodniczego, podziału politycznego oraz ciekawostek dotyczących poszczególnych państw. W trakcie zajęć również doskonalili różne umiejętności i poszerzali wiadomości z geografii. Jedną z wielu form i efektów pracy była opracowana przez uczniów krzyżówka. Uczniowie zamieścili ją na korytarzu szkolnym a uczniowie pozostałych klas mogli ją rozwiązać. Efekt widać na zamieszczonych zdjęciach.WYCIECZKA KLASY 1 B

16 czerwca 2021 r. klasa 1b uczestniczyła w wycieczce klasowej do Barda. Po miesiącach izolacji i rozłąki znów mogli spędzić razem cały dzień.

W ramach wyjazdu uczniowie uczestniczyli w grze w Pałacu Szyfrów w Ławicy. Gra polegała na odnalezieniu monet w kolejnych dziewięciu pomieszczeniach dawnych zabudowań pałacowych. W każdym pomieszczeniu na uczestników czekały zagadki i łamigłówki, których rozwiązanie prowadziło do skrytki z ukrytą monetą. Uczniowie grali w trzech zespołach a oprócz znalezienia monety w rywalizacji liczył się czas.

Po zakończonej grze uczniowie zjedli obiad i przygotowali się do spływu pontonowego. Kolejka, zwana Bardolino zawiozła ich na przystań, z której wyruszyli czterema pontonami na spływ po Nysie Kłodzkiej. W trakcie spływu podziwiali piękny krajobraz przełomu Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie. Po zakończonym spływie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasy.

Wyjazd pozwolił uczniom znów zintegrować się i odnowić relacje koleżeńskie.Wycieczka klasy 1a

Wycieczka klasy 1a w dniu 07 czerwca – do Kalisza i Gołuchowa pozostawiła piękne wspomnienia. Młodzież zwiedziła piękne miejsca w Kaliszu, pospacerowała po pięknym parku w Gołuchowie, uczestniczyła w grze terenowej, a na koniec – uczta przy ognisku.

Pogoda ???Ruch?‍♂️??‍♀️Wrażenia ???Wychowawca J. Dolata z opiekunem p. K. Wygoda

Bironowie w Sycowie

Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów. Punkty będziecie otrzymywać za poprawnie wykonane zadania i zadania specjalne. Możecie powalczyć o podium, ale możecie uznać tę grę za własny challenge i świetną historyczną przygodę. Decyzję pozostawiamy dla Was.Patrole w tej edycji mogą być minimum 3 osobowe i mogą składać się z osób w każdym wieku. Start Gry odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie, patrole wychodzą w określonych odstępach czasowych. Każda drużyna otrzyma specjalną mapkę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi i elementy niezbędne do gry.Jak na każdej naszej grze, czeka na Was przede wszystkim świetna i niezapomniana zabawa. Na trasie czeka wiele zadań, którymi postaramy się zaskoczyć każdego! Nie zabraknie tajemnic miasta i wyzwań, w których trzeba będzie podjąć spore ryzyko.Zadania będą przeróżne: na logiczne myślenie, podejmowanie trudnych decyzji, topologię miasta, radzenie sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, drużynowe, na współpracę, manualne i wiele innych. Zadania nie są obowiązkowe, o tym czy chcecie je wykonać, decydujecie sami! Podczas gry obowiązują przebrania odpowiednie do epoki, w jakiej będziemy się poruszać- są one dodatkowo punktowane.Szczegółowego scenariusza niestety zdradzić nie możemy, bo jest to wielka niespodzianka. Najprościej po prostu się zapisać i to przeżyć! Nie będziesz żałować.
Regulamin: https://tiny.pl/rz25l
Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/7pjtf


Zmagania Kasi i Asi z ,,łamańcami językowymi”  

    Uczennice klasy 2bg o nachyleniu humanistycznym brały udział w projekcie edukacyjnym Akademii 1212 zorganizowanym przez Teatr Polski we Wrocławiu.  Ze względu na pandemię uczestniczyły w warsztatach prowadzonych online.  Zajęcia trwały od lutego do kwietnia, a prowadziła je pani Aldona Struzik – aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zobaczcie fragment nagrania z zajęć,  podczas których dziewczęta ćwiczyły dykcję i musiały się zmierzyć z wymową trudnych zbitek językowych. Spróbujcie też  sami powtórzyć :

Zerwały się nagle

Ze strzechy trzy trznadle ,

Trzy trznadle, trzy szczygły,

Trzy piórka wystrzygły.


Zmagania Kasi i Asi z „łamańcami językowymi”


Pożegnanie absolwentów


„Serce na dłoni” w schronisku  dla zwierząt

26 kwietnia grupa wolontariuszy „Serce na dłoni” wraz z p. J. Dolata odwiedziła schronisko w Niedźwiedziu, przekazując dwie piękne budy dla psów oraz liczne gadżety. ???Spacer po leśnych ścieżkach z pupilami ze schroniska okazał się niezwykłym przeżyciem. Potem cała grupa udała się na spacer po mini ZOO w gospodarstwie agroturystycznym Cicho Sza. ?. Polecamy serdecznie???????????‍??Wyjazd ten był szczerym podziękowaniem dla całej grupy za pracę wolontariacką w tym trudnym roku szkolnym. ❤️❤️❤️


22.04.2021 r.
Dzień Ziemi

Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia. Każdego roku w obchody Dnia Ziemi angażuje się wiele organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, oraz placówek oświatowych. W 1990 roku uznano Dzień Ziemi za święto o zasięgu globalnym, 200 milionów ludzi z 141 państw zmobilizowało się i doprowadziło do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do dziś obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw oraz uświadamiania o problemach klimatycznych na Ziemi.

Coraz popularniejsza staje się idea Zero Waste, co dokładnie znaczy “zero odpadów”, „zero marnowania”

Jest to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. To cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom naśladować zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami.

Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:

· odmawiaj (refuse),

· ograniczaj (reduce),

· wykorzystaj ponownie (reuse),

· recyklinguj (recycle),

· kompostuj (rot).

(źródło Wikipedia)

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez uczniów klas drugich  z naszej szkoły.


19 lutego 2021

„SERCE NA DŁONI” działa

Podziel się słodyczami i przynieś – czekoladę, ciastka, lizaka…. do sekretariatu szkoły, to będzie słodki kawałek Twojego serca dla dzieci

Możesz też wybrać drugą opcję.

Czytaj na plakacie

Koordynator J. Dolata

Rekolekcje szkolne

Serce na dłoni

Wolontariusze „Serce na dłoni” jak zwykle stanęli na wysokości zadania.? Przygotowali odzież, zabawki, książki, słodycze…Wszystko z czego będzie się cieszyć trójka rodzeństwa porzucona przez rodziców.
Pomoc dla rodziny wyjechała w piątek  w piątek do Oławy. ❤️
Koordynator J.Dolata

Wykłady on-line z chemii

W ramach projektu „Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze Szkołami Średnimi”, uczniowie klasy IIa o profilu medycznym uczestniczyli w zajęciach prowadzanych przez Panią profesor Agnieszkę Wojciechowską.

Tematem spotkania były roztwory buforowe. Uczniowie wysłuchali wykładu i wraz z Panią profesor rozwiązywali zadania maturalne z omawianej tematyki.

Spotkania będą się odbywały cyklicznie na platformie Zoom.

Nauczyciele akademiccy opracowują również arkusz próbnej matury z chemii.

Nasza szkoła została wybrana do tego przedsięwzięcia.

Arkusz maturalny  przedstawiony będzie uczniom w połowie marca, następnie odbędzie się cykl spotkań z maturzystami na których analizowane i omawiane będą zadania.


Organizacja pracy szkoły po feriach

Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. W związku z tym przypominam, że od 18 stycznia br. pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji i obowiązującymi w naszej szkole zasadami kształcenia na odległość.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Robert DziergwaWYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


„Kochany człowiek nigdy nie umiera. Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach.”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 listopada 2020 r. odszedł od nas emerytowany nauczyciel  Zbigniew Grenda. Miał 78 lat. Od 1967 roku był nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie, którego był absolwentem. W liceum przepracował 31 lat. Posiadał II stopień specjalizacji zawodowej. Laureat nagrody III stopnia MOiW. Wspaniały wychowawca wielu pokoleń młodzieży, trener i działacz sportowy.

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną. Obiecujemy modlitwę i pamięć.

Wycieczka integracyjna klasy 1a

29 wrzesnia  klasa 1A z wychowawcą p. J. Dolata i opiekunem p. K. Wygoda była na wycieczce we Wrocławiu. Program był napięty :był widok z Sky Tower, 2-godzinna gra w kręgle, zwiedzanie Rynku z przewodnikiem, spacer nad Odrą a także seans w kinie.Mnóstwo wrażeń, wspaniała atmosfera i bliższe poznanie siebie.

WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLASY 1 B

W dniach 24 – 25. września 2020 roku klasa 1 B naszego Liceum uczestniczyła w wycieczce integracyjnej w Góry Stołowe. W programie  wycieczki była wędrówka na Szczeliniec Wielki i pokonanie labiryntu Błędne Skały. W wędrówce towarzyszyła klasie Pani przewodnik, która w ciekawy sposób opowiadała o otaczającym nas środowisku, roślinach, zwierzętach i formach skalnych. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowiadań ale również chcieli zapamiętać jak najwięcej ponieważ wieczorem zaplanowany był konkurs wiedzy z tej tematyki.

Wieczorem w OW „Góry Stołowe” uczniowie uczestniczyli w zabawach integracyjnych. Była to okazja na bliższe poznanie się i nawiązanie bliższych relacji. Zespół klasowy bardzo chętnie integrował się. Niektórzy to nawet późno w nocy toczyli ciekawe rozmowy.

Drugiego dnia pobytu w świetlicy ośrodka wypoczynkowego odbyły się dalsze zajęcia integracyjne a następnie pojechaliśmy do Kudowy Zdrój aby zobaczyć park zdrojowy i pijalnię wód mineralnych. Chętni mogli spróbować wód leczniczych. Niestety pogoda drugiego dnia pobytu nie była sprzyjająca więc spacer po parku był raczej krótki.

Pobyt na wycieczce był udany, wszyscy wrócili zadowoleni i z poczuciem bliższych relacji w zespole klasowym. Już planują następny wyjazd.


Bironowie w Sycowie

Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów. Punkty będziecie otrzymywać za poprawnie wykonane zadania i zadania specjalne. Możecie powalczyć o podium, ale możecie uznać tę grę za własny challenge i świetną historyczną przygodę. Decyzję pozostawiamy dla Was.

Patrole w tej edycji mogą być minimum 4 osobowe i mogą składać się z osób w każdym wieku. Start Gry odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie, patrole wychodzą w określonych odstępach czasowych. Każda drużyna otrzyma specjalną mapkę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi i elementy niezbędne do gry.

Jak na każdej naszej grze, czeka na Was przede wszystkim świetna i niezapomniana zabawa. Na trasie czeka wiele zadań, którymi postaramy się zaskoczyć każdego! Nie zabraknie tajemnic miasta i wyzwań, w których trzeba będzie podjąć spore ryzyko.

Zadania będą przeróżne: na logiczne myślenie, podejmowanie trudnych decyzji, topologię miasta, radzenie sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, drużynowe, na współpracę, manualne i wiele innych. Zadania nie są obowiązkowe, o tym czy chcecie je wykonać, decydujecie sami!  Podczas gry obowiązują przebrania odpowiednie do epoki, w jakiej będziemy się poruszać- są one dodatkowo punktowane.

Szczegółowego scenariusza niestety zdradzić nie możemy, bo jest to wielka niespodzianka. Najprościej po prostu się zapisać i to przeżyć! Nie będziesz żałować.

Regulamin: https://tiny.pl/7pjv4

Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/7pjtf

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/998692807222848/?active_tab=discussion

Otrzęsiny klas pierwszych

Narodowe Czytanie

Po raz trzeci uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie wzięli udział w akcji Narodowego Czytania z inicjatywy zapoczątkowanej przez Parę Prezydencką. W tym roku uczniowie klasy IIBG o nachyleniu humanistycznym  czytali fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Czytanie przygotowały: Krystyna Kochan i Małgorzata Pawelska.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2012

1 września był wyjątkowy dla uczniów i nauczycieli.  Po wiosennych perturbacjach związanych z zagrożeniem pandemią mogliśmy wrócić do szkoły. Uczniowie klas pierwszych po raz pierwszy zawitali do naszego liceum i mieli możliwość spotkać swoich nowych nauczycieli, koleżanki i kolegów. Mamy nadzieję, że w szkole będą się czuli dobrze i bezpiecznie. Jesteśmy pewni, że nasze liceum stanie się dla nich miejscem wyjątkowym, sprzyjającym rozwojowi ich talentów, a także miejscem nawiązywania nowych przyjaźni.

W nieco odmiennej niż zazwyczaj atmosferze spowodowanej sytuacją epidemiczną odbył się apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Dyrektor liceum mgr Robert Dziergwa powitał szczególnie serdecznie nowych uczniów klas pierwszych, trzecioklasistów zachęcił do intensywnej nauki w ostatnim roku pobytu w szkole oraz życzył najlepszych wyników egzaminu maturalnego. Następnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

Apel prowadzony przez Maję Gugałę i Michała Mieszałę zorganizowała klasa 3a a na dobry początek roku szkolnego piosenkę zaśpiewała Weronika Maraszek.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


Drodzy Absolwenci

Uprzejmie informuję, że rozdanie świadectw dojrzałości  odbędzie się  11 sierpnia 2020 r. (wtorek). Świadectwa będą wydawane od godz.11.00 w sekretariacie szkoły w warunkach reżimu sanitarnego. Obowiązują maseczki (lub przyłbice) zakrywające nos i usta oraz dezynfekcja rąk (płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły). Absolwenci oczekując na wydanie świadectwa proszeni są o zachowanie dystansu społecznego.

W przypadku braku możliwości osobistego  odebrania świadectwa dojrzałości, świadectwo może odebrać osoba upoważniona przez absolwenta  na piśmie.

Ważne: wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom z lat ubiegłych odbywać się będzie po okazaniu dowodu tożsamości.

Od 12 sierpnia 2020 r. świadectwa dojrzałości będzie można  odbierać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyrektor Liceum

Robert Dziergwa

Podręczniki

Wykaz podręczników dla klas I będzie opublikowany 07.08.2020r. – po zakończeniu rekrutacji i ostatecznym wyborze przez uczniów trzeciego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym.


Szkolny kiermasz podręczników odbędzie się w dniach 26 i 27 sierpnia 2020r.

Podpisane i wycenione podręczniki można przynosić do szkoły od 17.08.2020r. w godz.8.00-15.00.Śmierć zawsze przychodzi nie w porę…


   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 lipca 2020 r. odeszła od nas emerytowana nauczycielka Ewa Zawadzka-Sekulska. Miała 79 lat. Była absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie. Matematyki w liceum uczyła w latach 1974-1988. Laureatka nagrody II stopnia MOiW. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie 15 lipca 2020 r. o godz. 12.30 w Kaplicy Cmentarnej pw. Wszystkich Świętych w Kępnie.

   Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną. Obiecujemy modlitwę i pamięć.


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020Święto Konstytucji 3-Maja

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez uczniów klasy Ic i Panią Dorotę Byrkę

Dzień 6

Nauczyciele o szkole
Szkoła oczami uczniów i absolwentów

Wspomnienia z działalności Samorządu UczniowskiegoPierwszy krok do poznania szkoły


Pożegnanie Abiturientów 2020

Drogi  Abituriencie !

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od Ciebie.

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech Ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie  życie pełne jest heroizmu.

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla Ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy jest to dla Ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien.

Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są Twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

Syców, 24 kwietnia 2020 r.

Dyrekcja oraz nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie


Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego specjalnie dla Was drodzy Abiturienci


Pożegnanie od Samorządu Uczniowskiego


.

.

.

.


Młodzieżowy sędzia siatkówki


Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Uczniowie w tym terminie nie przychodzą do szkół, a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnicy przekazuje materiał informacyjno-edukacyjny na temat koronawirusa. Są to rzetelne informacje, opracowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Proszę o zapoznanie się z tym materiałem.


W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego O ZAKAZIE ORGANIZACJI
IMPREZ I WYDARZEŃ ZBIOROWYCH (chwilowo na szczeblu powiatowym) -informuję, że eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej się nie odbędą.

Co za tym idzie -ODWOŁANE ZOSTAJĄ także eliminacje gminne W DNIU
20.03.2020 R. ODWOŁANY ZOSTAJE TAKŻE INSTR. W JRG PSP W SYCOWIE W DNIU
13.03.2020 R.
Studniówka w naszym liceum

Fotorelacja z balu który odbył się 25 stycznia w Restauracji Aroma Stone w Sycowie.


„Best in English”

Kolejny sukces w międzynarodowym konkursie językowym „Best in English”

Właśnie otrzymaliśmy certyfikaty wraz z wynikami ogólnoeuropejskiego konkursu BEST IN ENGLISH 2019, otwartego dla wszystkich szkół średnich w Unii Europejskiej i poza nią.

Łącznie w konkursie wzięło udział 16 462 uczniów z 624 szkół w 25 krajach.

W tej edycji  konkursu uczestniczyło 10 uczniów LO w Sycowie, a uzyskana przez nich suma punktów dała szkole III miejsce w Polsce oraz 480 w świecie.

Najwyższy wynik należy do uczennicy klasy 3b – Emilii Olbińskiej, która znalazła się w rankingu 20 najlepszych uczestników (Top 20), zajmując 2 miejsce w Polsce i 15 miejsce w świecie.

Szkolnym koordynatorem konkursu była mgr Joanna Zawada.

Gratulujemy!