MŁODZI GŁOSUJĄ 2024

W kwietniu i maju 2024 roku uczniowie Liceum uczestniczyli w realizacji projektu „Młodzi głosują” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tegoroczny projekt  „Młodzi głosują” wiąże się z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024. Uczestniczki i uczestnicy, poprzez własne działania, dowiedzieli się więcej o roli Parlamentu Europejskiego, zrozumieli jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie i poznali jak obywatelki i obywatele mogą partycypować w europejskiej demokracji. Cała społeczność uczniowska zyskała okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na kandydujące ugrupowania polityczne i dać znać o swoich poglądach.

Realizacja projektu podzielona była na etapy. Zespół prowadzący projekt tworzyły uczennice z klasy 2b” Lena Harbacewicz, Lena Rutkowska, Patrycja Skoczylas, Marta Szymkowicz i Zosia Żak. Opiekunem projektu była p. Ewa Michałczyk. Pierwszym działaniem było zorganizowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej. Nasza debata odbyła się 14. kwietnia i miała tytuł „Do 2030 roku odnawialne źródła energii (OZE) powinny zastąpić paliwa kopalne jako główne źródło energii w Unii Europejskiej”. W debacie uczestniczyło 37 uczniów i 3 nauczycieli.

Kolejnym elementem projektu była realizacja w wybranych klasach scenariuszy lekcji „Ile waży jeden głos?” oraz „Co daje mi Unia Europejska i jak to wykorzystać?”.

Podsumowaniem projektu była organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 28.05.2024 r. uczniowie szkoły mieli możliwość udziału w symulacji wyborów do PE. Celem wyborów było upowszechnianie wśród młodych osób wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów. Projekt miał charakter całkowicie neutralny. „Młodzi głosują” to projekt wzmacniający świadomy udział w życiu publicznym i edukujący na temat procedur demokratycznych