Liceum Ogólnokształcące im. T Kościuszki w  Sycowie laureatem dwóch grantów w projekcie  – Rządzimy się sami! Małe Granty na Wielkie Sprawy.

Młodzież sycowskiego liceum wraz z opiekunami przystąpiła do konkursu  – Rządzimy się sami! Małe Granty na Wielkie Sprawy zorganizowanego przez  fundację  Sapere Aude. Konkurs ten realizowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2033. Program pod patronatem Przewodniczącego rady NIW, Współprzewodniczącego  Rady Dialogu z Młodym Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotra Mazurka. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw młodzieżowych z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Uczniowie liceum  przystąpili do konkursu z dwoma wnioskami:

Realizatorem pierwszego projektu jest Samorząd Uczniowski LO Syców wraz z opiekunami – p. Fabiolą Moreń i p. Katarzyną Wygodą.  Celem jest promowanie działalności charytatywnej,  postaw aktywnych wśród młodzieży. Uczniowie chcą pokazać całej społeczności szkolnej, że można czerpać satysfakcję z pomagania innym, robić coś dobrego dla poszkodowanych przez los, jednocześnie zyskując  coś dla siebie. Tym czymś jest nawiązywanie relacji, nowy pomysł na spędzanie czasu, umiejętności interpersonalne, które można nabyć, współdziałając podczas różnych akcji charytatywnych. Dlatego SU  zorganizuje  imprezę szkolną z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza , na którą zaprosi wszystkich uczniów . W czasie tego spotkania zostaną zaprezentowane  dokonania osób działających w szkolnym kole wolontariatu – Serce na dłoni.  Przedstawią oni przygotowaną prezentację z akcji, w których brali udział.  Przedstawiciele SU przeprowadzą  wywiady z wybranymi członkami koła, żeby podzielili się z uczniami swoimi przemyśleniami na temat działalności w kole, opowiedzieli, co ich skłania do takiej działalności i zachęcili innych do przyłączenia się do ich grupy. Zaproszony zostanie także  opiekun grupy – p. Jolanta Dolata, która przedstawi zasady działania koła.  W ramach pozyskanego grantu zostanie zakupiony sprzęt, służący organizowaniu i  rozpowszechnianiu  imprez i działań młodzieży : aparat fotograficzny, zestawy nagłaśniające, statywy, dyski twarde.

Natomiast realizatorem drugiego projektu jest szkolne Koło Informatyczne , którego opiekunem  jest mgr inż. Mateusz Krzysztofiak. W pracach koła biorą udział uczniowie klasy 1d (informatycznej) i uczą się tam podstaw programowania.  Celem projektu ” Zaprogramuj swoją przyszłość ” jest zapewnienie wsparcia uczniom klas średnich, dążącyn do poszerzania wiedzy z zakresu informatyki poprzez dostęp do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych, praktycznych warsztatów i mentorskiego wsparcia, które pomogą rozwijać ich umiejętności programistyczne i techniczne.

Uczestnicy zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności programistyczne, które są istotne w dzisiejszym świecie technologii. Poprzez udział w projekcie, będą mieli szansę nauczyć się podstawowych i zaawansowanych technik programowania, co z kolei może otworzyć im drzwi do różnorodnych możliwości kariery zawodowej czy poszerzenia zainteresowań w kierunku programowania oraz znajomości energoelektroniki. Dodatkowo, uczestnicy zyskają cenne doświadczenie w pracy zespołowej i rozwiązywaniu problemów w środowisku technologicznym.

Projekt polega na organizacji regularnych warsztatów, wykładów oraz zajęć praktycznych, które skupią się na różnorodnych tematach związanych z programowaniem i informatyką. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie będą mieli zapewniony  dostęp do specjalistycznego oprogramowania, sprzętu oraz narzędzi, które umożliwią praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych działaniach. Praca koła  będzie  ukierunkowana  na rozwój umiejętności uczestników oraz motywację do kontynuowania nauki i rozwoju w obszarze informatyki.

 Wartość pozyskanych grantów to 15 800 zł.