Dnia 8 września młodzież naszej szkoły po raz kolejny wzięła udział  w akcji Narodowego Czytania z Parą Prezydencką. Jako tekst 2023  wybrano powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, z uwagi na tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy  w tym roku. Spotkanie otworzył dyrektor Robert Dziergwa, który odczytał  okolicznościowy list  Prezydenta RP zachęcający do wspólnej lektury. Następnie uczniowie klas drugich  i trzecich czytali fragment prezentujący odpowiedź Justyny na propozycję matrymonialną Różyca.