„W DRODZE PO KOMPETENCJE”

W marcu 2023 r. dwunastu członków kadry pedagogicznej Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki wzięło udział w mobilności edukacyjnej na Sycylię, organizowanej w ramach projektu Erasmus +. Głównym celem mobilności była 5-dniowa obserwacja pracy nauczycieli (job shadowing) w sycylijskich szkołach średnich tj. IPSIA Ferrari Barcellona P.G. , I.T.T. – L.S.S.A. Copernico Barcellona P.G. oraz ITET Fermi Barcellona P.G. – pagina istituzionale. Obserwacja dotyczyła nie tylko metod i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale również sposobów motywowania i oceniania uczniów oraz przygotowywania i wykorzystania materiałów do zajęć. Podpatrywanie pracy włoskich kolegów pozwoliło nauczycielom podnieść kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. W kręgu zainteresowań sycowskich pedagogów były również sposoby kształtowania postaw proekologicznych i demokratycznych wśród młodzieży. Kontakt z uczniami i nauczycielami był okazją do doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz poznania podstaw języka kraju goszczącego. Taka wymiana doświadczeń wśród nauczycieli pozwala na ciągły rozwój, wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania oraz wdrażanie w życie nowych rozwiązań.