FAJRANT 2019 – Razem dla Nicol


W dniu 28.04.2019 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie odbył się koncert charytatywny:

FAJRANT 2019 – Razem dla Nicol

w ramach którego ostatecznie zebrano do puszek kwestarskich kwotę:

9 474,70 zł
(dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery zł siedemdziesiąt groszy).

Impreza miała na celu wspomóc absolwentkę naszego liceum Nicol Dembną podopieczną Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 33a, 70-400 Złotów. Zbiórka została przeprowadzona na mocy Decyzji MaiC NUMER 2016/2474/OR z dn. 03.07.2016 r. oraz na podstawie zezwolenia nr 49/2019/2474/OR wydanego przez fundację Słoneczko.
Dzięki ofiarności mieszkańców Sycowa, okolicznych firm i instytucji nasze przedsięwzięcie pozwoli Nicol na dalszą rehabilitację.

 

 

 

Pozwolenie na zbiórkę publiczną