WAT w liceum czyli jak zostać oficerem?

 

We wtorek w naszym liceum odbyły się tzw. „ Akademickie Spotkania „ czyli spotkanie młodzieży z przedstawicielami uczelni wyższych. W tym roku swoją ofertę przedstawiła Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia, Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodakowskiej z Wrocławia oraz Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną uczelni a także zasadami rekrutacji. Poza ofertą edukacyjną zaprezentowane zostały możliwości spędzania wolnego czasu w czasie studiów oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań. – Celem spotkania było wskazanie młodzieży możliwości dalszego kształcenia się na wybranych przez siebie uczelniach i kierunkach – podkreśla dyrektor liceum. Jednocześnie warto podkreślić, iż w lutym na terenie liceum odbędą się mini targi edukacyjne.