Radni obradowali w liceum 

20 listopada w liceum odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Oleśnickiego. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji Leszek Waluk. Obecna była także Małgorzata Iwańska-Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu a także starosta oleśnicki Wojciech Kociński. Radni dokonali przeglądu budynków szkoły oraz wyposażenia klasopracowni. Zapoznali się także z aktualnym stanem zatrudnienia pracowników, liczbą uczniów a także nachyleniami poszczególnych klas. Zostali także zapoznani z działaniami podjętymi przez nauczycieli, rodziców i uczniów w roku szkolnym 2017/2018 a także wizją rozwoju szkoły. – Cieszę się, że posiedzenie komisji odbyło się w liceum.  Wizyta radnych z pewnością przybliżyła im funkcjonowanie naszej szkoły. Liczę na zaangażowanie i owocną współpracę zwłaszcza, że są wśród nich absolwenci naszej szkoły – ocenił spotkanie Robert Dziergwa.