OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ,,MITOLOGII”

Dnia 13 listopada 2017 roku jedenastu uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie z ,,Mitologii” zorganizowanym przez OLIMP SCHOOL z Łodzi, a koordynowanym przez nauczycieli języka polskiego – Krystynę Kochan i Elżbietę Kopę. Konkurs składał się z jednego etapu. Formularz zawierał 15 pytań: pytania nr 1 –5 były jednokrotnego wyboru (zamknięte), a pytania nr 6 -15 otwarte. Uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 25 punktów.
Szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 1a i 3b. Wyniki poznamy 5 stycznia 2018 roku.