Szukamy noblistów…

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie zostało objęte Patronatem Naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Umowa w sprawie Patronatu została podpisana 24 października 2017r. i zawarta jest na czas nieokreślony. W ramach Patronatu Uniwersytet zobowiązał się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w siedzibie liceum a także zajęć laboratoryjnych i wykładów w salach Uniwersytetu. Ponadto wraz z liceum będzie współorganizował konferencje, konkursy, wykłady, obozy naukowe i imprezy o charakterze popularno-naukowym. Istotną formą współpracy będzie objęcie przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu indywidualną opieką naukową uczniów, którzy odnieśli sukces w olimpiadach przedmiotowych (tutoring naukowy). Warto podkreślić, że liceum jest jedną z czterech szkół w Polsce objętych tego typu Patronatem. Czy doczekamy się noblisty z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie? – Będę cierpliwie czekał ale jestem przekonany, że prędzej czy później tak się stanie – stwierdził dyrektor liceum Robert Dziergwa.