Ja na rynku pracy – moje talenty i kompetencje

17 października 2017 uczennice naszego liceum Maria Kuczyńska i Beata Dembska uczestniczyły w Inauguracji IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim która odbyła się w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Oleśnickich. Projekt realizowany jest pod patronatem Pana Wojciecha Kocińskiego Starosty Oleśnickiego.
Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Ma ona służyć wzmocnieniu świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.
Celem tegorocznej edycji jest motywowanie młodych ludzi do rozwijania swoich kompetencji i budowaniu potencjału przyszłego uczestnika rynku pracy.