AIESEC International Education – kolejna edycja projektu

Początek nowego roku szkolnego 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sycowie miał wymiar międzynarodowy. Dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły ze światową organizacją studencką AIESEC 25 września 2017 przystąpiliśmy  do realizacji kolejnej edycji projektu pod hasłem przewodnim  ‘International Education’ (‘Edukacja międzynarodowa’).

W ramach tego projektu gościliśmy w szkole dwie studentki: Fabiole Nicole Berri z Brazylii oraz  Mine Ozdogan z Turcji. Wolontariuszki przez tydzień  prowadziły interaktywne warsztaty w języku angielskim prezentując swoje kraje, promując naukę języków obcych oraz  tolerancję względem odmiennych kultur i narodowości.

Głównym celem projektu było rozwijanie  u młodzieży umiejętności kluczowych, niezbędnych na Europejskim rynku pracy tj. umiejętność bycia  komunikatywnym, rozwiązywania problemów, umiejętność logicznego myślenia i pracy w grupie. Posiadanie tych kompetencji sprawia, że młodzież staje się bardziej świadoma swoich celów personalnych i rozsądniej inwestuje swój czas w edukację, rozumiejąc jej wartość i cel.

Wizyta studentek  pozwoliła młodzieży sprawdzić ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim i uświadomiła, jak ważną rolę język ten odgrywa w nawiązywaniu nowych międzynarodowych znajomości.

Szkolnymi koordynatorami projektów AIESEC są mgr Joanna Zawada i mgr Leszek Wojteczek