Pożar i ewakuacja liceum! Na szczęście to tylko ćwiczenia….

Dnia 5 października br. przeprowadzono próbną ewakuację szkoły. Nadrzędnym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Alarm został wszczęty o godzinie 9.00. Po usłyszeniu sygnału alarmowego dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi stosując się do wytycznych zawartych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie„ przedostali się drogami ewakuacyjnymi do tzw. punktu zbiórki. Następnie

nauczyciele złożyli meldunek dyrektorowi szkoły o liczebności uczniów w klasach. Okazało się, że jeden z uczniów został uwięziony w klasopracowni chemicznej zlokalizowanej na I piętrze budynku liceum i trzeba było go ewakuować.

Po przeprowadzonej przez strażaków kontroli budynku i udanej ewakuacji uwięzionego ucznia dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie kpt. Piotr Ciemny poinformował dyrektora szkoły o zakończonych czynnościach prowadzonych w ramach ewakuacji a ten odwołał alarm i uczniowie mogli wrócić na lekcje.

Według raportu straży pożarnej ewakuacja przebiegła poprawnie i sprawnie.