Salon Maturzystów

21.09.2017r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w „Salonie Maturzystów” na Politechnice Wrocławskiej. Uczniowie mieli okazje skorzystać z wykładów dotyczących egzaminów maturalnych prowadzonych przez pracowników naukowych z największych uczelni wyższych w regionie. Oprócz tego mogli zapoznać się z ofertą uczelni oraz z zasadami rekrutacji 2018. Jesteśmy przekonani, że udział w przedsięwzięciu przyniesie jak najlepsze efekty.