Język polski

 

Jezyk polski – informator

egzamin.ustny

 

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Wskazówki do wypracowania poprawnego szkicu literackiego