GRONO PEDAGOGICZNE

 

JĘZYK POLSKI

Mgr Krystyna Kochan

Mgr Dorota Byrka

 

JĘZYK ANGIELSKI

Mgr Joanna Zawada

Mgr Leszek Wojteczek

 

JĘZYK NIEMIECKI

Mgr Małgorzata Herbeć

 

HISTORIA

Mgr Przemysław Strzelec

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Mgr Urszula Kania

Mgr Przemysław Strzelec

 

WIEDZA O KULTURZE

Mgr Dorota Byrka

 

MATEMATYKA

Mgr Anna Morozowicz

 

FIZYKA

Mgr Bogusław Maciej

 

BIOLOGIA

Mgr Barbara Trokowicz

Mgr Robert Dziergwa

 

CHEMIA

Mgr Paweł Adamczyk

 

GEOGRAFIA

Mgr Urszula Kania

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Mgr Jolanta Dolata

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Mgr Paweł Adamczyk

 

INFORMATYKA

Mgr Paweł Adamczyk

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Mgr Jolanta Dolata

Mgr Katarzyna Wygoda

RELIGIA

Ks. Przemysław Kaczkowski

Ks. Szymon Cierpik

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anna Ćwiertnia

 

BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Pawelska