Dokumenty szkolne

 

STATUT SZKOŁY

REGULAMIN-ZACHOWANIA

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ UCZNIÓW