Szkoła naukowo

Z przyjemnością informujemy, że Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie, podobnie jak w roku poprzednim, uzyskało znak jakości „BRĄZOWA SZKOŁA 2021”. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.