ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
19.10.2020

poniedziałek

Dorota Byrka 1 2c lekcja odwołana
3 3a J. Broniszewska 24
4 2b lekcja odwołana
5 2b lekcja odwołana
6 2c Ed. EUR

E. Michałczyk zamiast 7 lekcji


ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
12.10.2020

poniedziałek

Magdalena Przybylak 2 3a D. Byrka 15
3 1b A.    Ćwiertnia 35
4 1a A.    Tekień 27
6 2a Klasa zwolniona do domu
7 2a Klasa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
08.10.2020

czwartek

Zbigniew Filipiak 6 2bg J. Dolata zamiast 8 godz. Gim.
7 2bg Grupa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
06.10.2020

wtorek

Dorota Byrka 1 2c Klasa na 3 godz.
2 2c Klasa na 3 godz.
4 2b J. Zawada 28
5 1b K. Kochan 16
6 3a M. Przybylak 35

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
30.09.2020

środa

Dorota Byrka 2 1b A.    Morozowicz 33
3 1b  J. Zawada 28
2a  L. Wojteczek 23

29-30.09.2020 – klasa 2c wycieczka


ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
29.09.2020

wtorek

Paweł Adamczyk 1 3a Klasa na 2 godz.
3 2a P. Strzelec 14
4 2ac J. Zawada 28
Dorota Byrka 4 2b A.    Morozowicz 33
5 1b Klasa zwolniona do domu
6 3a J. Bogacki 19
Katarzyna

Wygoda

 

1 2ag  Klasa na 2 godz.
5 2a F. Bieniek 29
6 1ba Klasa zwolniona do domu
7 1ba Klasa zwolniona do domu
Jolanta Dolata 6 1ab Klasa zwolniona do domu
7 1ab Klasa zwolniona do domu

29-30.09.2020 – klasa 2c wycieczka

29.09.2020 – klasa 1a wycieczka


ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
28.09.2020

poniedziałek

Paweł Adamczyk 1 2a Klasa na 3 godz.
2 2a Klasa na 3 godz.
3 2c2a D. Byrka 15
4 3a M. Przybylak zamiast 1 lekcji 28.09 35
5 1a L. Wojteczek 23
Robert Dziergwa 5 2c J. Zawada 28

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
23.09.2020

środa

Robert Dziergwa 6 2b Jolanta Dolata Gim.

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
21.09.2020

poniedziałek

Julia Sztukowska 1 2b Klasa na 3 godz.
2 2b Klasa na 3 godz.
3 3a D. Byrka 15
4 1b K. Kochan 16
Magdalena Molka – Przybylak

 

 

1 3a Klasa na 2 godz.
3 1b A.    Ćwiertnia 35
6 2a Klasa zwolniona do domu
7 2a Klasa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
18.09.2020

piątek

Katarzyna Wygoda 1 2ag Klasa na 2 godz.
4 1b P. Strzelec 14
5 2b J. Bogacki zamiast 8 godz. w czwartek 24.09 19
6 2b J. Zawada 28
Julia Sztukowska 1 1b Klasa na 3 godz.
2 1b Klasa na 3 godz.
3 3a R. Dziergwa 35

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
17.09.2020

czwartek

Katarzyna Wygoda 6 3a Grupa zwolniona do domu
7 3a Grupa zwolniona do domu
Magdalena Molka – Przybylak

 

 

2 2ag L. Wojteczek 23
3 2ag P. Adamczyk 29
4 3a E. Michałczyk 34
5 3a P. Adamczyk 29
6 2ag F. Bieniek 29
7 1a Klasa zwolniona do domu
8 2a Klasa zwolniona do domu
Julia Sztukowska 1 1b Klasa na 2 godz.
2 2b A.    Morozowicz 33
3 3a E. Michałczyk 34

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
16.09.2020

środa

Julia Sztukowska 1 1b Klasa na 2 godz.
2 2b A.    Tekień 27
3 2b J. Bogacki 19

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
16.09.2020

środa

Katarzyna Wygoda 6 3a J. Dolata 7
7 2ba – 2a zwolniona do domu

– 2b Ang tech zamiast 8 lekcji

28
Magdalena Molka – Przybylak 1 2a Klasa na 2 godz.
2 1a J. Bogacki 19
3 1a A.    Morozowicz 33
4 3a D. Byrka 15
5 3a L. Wojteczek 23
7 2ag Klasa zwolniona do domu
8 2ag Klasa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
15.09.2020

wtorek

Dorota Byrka 1 2c Klasa na 3 godz.
2 2c Klasa na 3 godz.
4 2b J. Zawada 28
5 1b Klasa zwolniona do domu
6 3a F. Bieniek 29
Katarzyna Wygoda 1 2ag Klasa na 2 godz.
5 2a J. Dolata 7
6 1ba 1a  – J . Dolata,

1b – zwolnieni

7 1ba 1a  – J . Dolata,

1b – zwolnieni

Jakub Bogacki

 

 

 

 

1 2b Klasa na 2 godz.
3 3b L. Wojteczek 23
4 3a J. Dolata 7
5 1a K. Kochan 16
6 2c M. Pawelska Czyt.
Julia Sztukowska 2 3a F.Bieniek 34
3 3a A.    Tekień 27

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
14.09.2020

poniedziałek

Julia Sztukowska 1 2b Klasa na 3 lekcję
2 2b  Klasa na 3 lekcję
3 3a D. Byrka 15
4 1b K. Kochan 15

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
11.09.2020

piątek

Julia Sztukowska 1 1b Grupa na 3 godz.
2 1b Grupa na 3 godz.
3 3a P. Adamczyk
Jolanta Dolata 4 1a A.    Ćwiertnia 29
5 2a J. Bogacki zamiast 7 lekcji
6 2a Klasa zwolniona do domu
7 2c A.    Morozowicz 33
Katarzyna Wygoda 1 2ag Klasa na 2 godz.
4 1ba P. Strzelec 14
5 2b M. Pawelska Czyt.
6 2b E. Michałczyk 34

ZASTĘPSTWA

 

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
10.09.2020

czwartek

Julia Sztukowska 1 1b Klasa na 2godz.
2 2b A.    Morozowicz 33
3 3a E. Michałczyk 34
Jolanta Dolata 1 3ba Klasa na 2godz.
6 3ba Grupa zwolniona do domu
7 3ba Grupa zwolniona do domu
8 2bg

2ag

Grupa zwolniona do domu
Katarzyna Wygoda 6 3a Grupa zwolniona do domu
7 3a Grupa zwolniona do domu