ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
15.09.2020

wtorek

Dorota Byrka 1 2c Klasa na 3 godz.
2 2c Klasa na 3 godz.
4 2b J. Zawada 28
5 1b Klasa zwolniona do domu
6 3a F. Bieniek 29
Katarzyna Wygoda 1 2ag Klasa na 2 godz.
5 2a J. Dolata 7
6 1ba 1a  – J . Dolata,

1b – zwolnieni

7 1ba 1a  – J . Dolata,

1b – zwolnieni

Jakub Bogacki

 

 

 

 

1 2b Klasa na 2 godz.
3 3b L. Wojteczek 23
4 3a J. Dolata 7
5 1a K. Kochan 16
6 2c M. Pawelska Czyt.
Julia Sztukowska 2 3a F.Bieniek 34
3 3a A.    Tekień 27