Tematyka i terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022Termin
 i miejsce
Tematyka – główne zagadnieniaPrzygotowanieOsoba prowadzącaUwagi
  02.09.2021 (czwartek) LO Syców godz.17.00  1.Organizacja nowego roku szkolnego – kalendarium roku  szkolnego 2021/2022, terminarz spotkań z rodzicami.   2. Informacja dotycząca szczepień przeciwko koronawirusowi – zebranie deklaracji.   3. Zapoznanie rodziców z dokumentacją wewnątrzszkolną m.in. wewnątrzszkolny system oceniania, zasady organizacji zajęć w szkole w czasie pandemii wywołanej koronawirusem.   4. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.   5.Ubezpieczenie uczniów.      Dyrektor Wychowawcy klas    Wychowawcy klas   
  20.10.2021   (środa) LO Syców godz.17.00  Plenarne zebranie Rady Rodziców   1.Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021. 2. Zatwierdzenie  planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022. 3.Spotkanie w klasach z wychowawcami i nauczycielami – omówienie wyników” diagnozy na wstępie”.    Dyrektor   Przewodniczący Rady Rodziców  Dyrektor   Przewodniczący Rady Rodziców  Plenarne
15.12.2021   (środa) LO Syców godz.17.00  1.Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach okresowych (semestralnych). 2. Sprawy bieżące – półmetek, studniówka.    Wychowawcy klas   Nauczyciele    Wychowawcy klas   
  26.01.2022   (środa) LO Syców godz.17.00    1.Omówienie wyników klasyfikacji za I okres (semestr). 2.Omówienie wyników próbnych matur.  Wychowawcy klas   Nauczyciele  Wychowawcy klas   Nauczyciele  Wywiadówka     okresowa (semestralna)
06.04.2022  (środa) LO Syców godz.17.001. Omówienie wyników diagnozy w połowie cyklu kształcenia. 2. Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach w kl. III po gimnazjum.    Wychowawcy klas   Nauczyciele  Wychowawcy klas   Nauczyciele     
08.06.2022   (środa) LO Syców godz.17.00  Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach w kl. I – III    Nauczyciele – wychowawcy          klas I – III  Nauczyciele – wychowawcy klas I – III