Tematyka i terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 


 

Termin
 i miejsce
Tematyka Przygotowanie Osoba prowadząca Uwagi
  10.09.2019 LO Syców     1.Organizacja nowego roku szkolnego – kalendarium roku  szkolnego 2019/2020, terminarz spotkań z rodzicami.  
2. Zapoznanie rodziców z dokumentacją wewnątrzszkolną m.in. wewnątrzszkolny system oceniania, program profilaktyczno-wychowawczy.  
3. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.  
4. Oświadczenia dotyczące organizacji zajęć religii.   5.Ubezpieczenie uczniów.  
Dyrektor Wychowawcy klas Wychowawcy klas    
  23.10.2019 LO Syców   Plenarne zebranie Rady Rodziców  
1.Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019.
2. Zatwierdzenie  planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
3.Spotkanie w klasach z wychowawcami i nauczycielami – omówienie wyników” diagnozy na wstępie”.  
Dyrektor   Przewodniczący Rady Rodziców Dyrektor Przewodniczący Rady Rodziców   Plenarne
18.12.2019 LO Syców
1.Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych.
2. Sprawy bieżące – półmetek, studniówka.  
Wychowawcy klas   Nauczyciele   Wychowawcy klas    
  22.01.2020 LO Syców 1.Omówienie wyników klasyfikacji za I semestr.
2.Omówienie wyników próbnych matur.
Wychowawcy klas   Nauczyciele Wychowawcy klas   Nauczyciele   Wywiadówka semestralna
8.04.2020 LO Syców 1. Omówienie wyników diagnozy w połowie cyklu kształcenia.
2. Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych w kl. III.  
Wychowawcy klas   Nauczyciele Wychowawcy klas   Nauczyciele      
03.06.2020 LO Syców Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych w kl. I – II   Nauczyciele – wychowawcy klas I – II Nauczyciele – wychowawcy klas I – II