Tematyka i terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

12.09.2018
LO Syców

1.Organizacja nowego roku szkolnego – kalendarium roku szkolnego 2018/2019, terminarz spotkań z rodzicami.
2. Zapoznanie rodziców z dokumentacją wewnątrzszkolną m.in. wewnątrzszkolny system oceniania, program profilaktyczno-wychowawczy.
3. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.
4. Oświadczenia dotyczące organizacji zajęć religii oraz wychowania do życia w rodzinie
5.Ubezpieczenia uczniów.

 

24.10.2018
CK Syców
LO Syców
Plenarne zebranie Rady Rodziców

1.Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018.
2. Ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
3. Spotkanie w klasach z wychowawcami i nauczycielami – omówienie wyników” diagnozy na wstępie”.

 

19.12.2018
LO Syców
1.Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych.
2. Sprawy bieżące – półmetek, studniówka.

 

16.01.2019
LO Syców
1.Omówienie wyników klasyfikacji za I semestr.
2.Omówienie wyników próbnych matur.

 

10.04.2019
LO Syców

1. Omówienie wyników diagnozy w połowie cyklu kształcenia.
3. Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych w kl. III.

 

05.06.2019
LO Syców
Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych w kl. I – II