Tematyka i terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Termin  i miejsce Tematyka Przygotowanie Osoba prowadząca Uwag

12.09.2017

LO Syców

 

 

1.Organizacja nowego roku szkolnego – kalendarium roku  szkolnego 2017/2018, terminarz spotkań z rodzicami.

2. Zapoznanie rodziców z dokumentacją wewnątrzszkolną m.in. wewnątrzszkolny system oceniania, program profilaktyczny i wychowawczy.

3. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

4. Oświadczenia dotyczące organizacji zajęć religii oraz wychowania do życia w rodzinie.

5.Ubezpieczenia uczniów.

 

Dyrektor

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

 

 

25.10.2017

CK Syców

LO Sycó

Plenarne zebranie Rady Rodziców

 1.Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017.

2. Ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.

3. Spotkanie w klasach z wychowawcami i nauczycielami – omówienie wyników” diagnozy na wstępie”.

 

 

Dyrektor

 

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Dyrektor

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Plenarne

14.12.2017

LO Syców

 

1.Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych.

2. Sprawy bieżące – półmetek, studniówka.

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotowcy

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

10.01.2018

LO Syców

 

1.Omówienie wyników klasyfikacji za I semestr.

2.Omówienie wyników próbnych matur.

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotowcy

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotowcy

 

Wywiadówka semestralna

11.04.2018

LO Syców

 

1. Omówienie wyników diagnozy w połowie cyklu kształcenia.

3. Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych w kl. III.

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotowcy

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotowcy

 

 

 

06.06.2018

LO Syców

 

Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych w kl. I – II

 

 

Nauczyciele – wychowawcy klas I – II

 

Nauczyciele – wychowawcy klas I – II