Rekrutacja do liceum


 

Kliknij aby się zapisać: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat

 

Drodzy Gimnazjaliści,

poniżej podajemy ważne dla Was terminy w celu podjęcia nauki w naszym liceum

 

Co należy zrobić Termin
1. Złożyć wygenerowany i wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły.

W tym celu należy zalogować się na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

 

01.-21.06.2017
2. Do szkoły należy donieść kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

UWAGA: przed przyniesieniem kopii należy zgodnie ze świadectwem gimnazjalnym wpisać oceny w system elektroniczny!!!

23-27.06.2017
3. Na holu głównym szkoły będą wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych

 

07.07.2017
4. Do szkoły należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  oryginały zaświadczenia o wyniku egzaminów gimnazjalnych oraz dwa zdjęcia

 

07-18.07.2017
5. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018

Listy zostaną wywieszone na holu głównym szkoły

 

19.07.2017

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w spra­wie ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­cego na rok szkolny 2017/2018.