Rekrutacja do liceum


 

Kliknij aby się zapisać: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat

 

Drodzy Gimnazjaliści,

poniżej podajemy ważne dla Was terminy w celu podjęcia nauki w naszym liceum

 

Co należy zrobić

 

Termin

 

1. Złożyć wygenerowany i wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły.

W tym celu należy zalogować się na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

 

01.-20.06.2018
2. Do szkoły należy donieść kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

UWAGA: przed przyniesieniem kopii należy zgodnie ze świadectwem gimnazjalnym wpisać oceny w system elektroniczny!!!

22-26.06.2018
3. Na holu głównym szkoły będą wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych

 

13.07.2018
4. Do szkoły należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  oryginały zaświadczenia o wyniku egzaminów gimnazjalnych oraz dwa zdjęcia

 

13-25.07.2018
5. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

Listy zostaną wywieszone na holu głównym szkoły

 

26.07.2018