GRONO PEDAGOGICZNE

JĘZYK POLSKI

mgr Krystyna Kochan

mgr Dorota Byrka

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Zawada

mgr Leszek Wojteczek

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Małgorzata Herbeć

HISTORIA

mgr Przemysław Strzelec

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Przemysław Strzelec

WIEDZA O KULTURZE

mgr Dorota Byrka

MATEMATYKA

mgr Anna Morozowicz

mgr Marzena Łatka

FIZYKA

mgr Bogusław Maciej

BIOLOGIA

mgr Robert Dziergwa

CHEMIA

mgr Paweł Adamczyk

GEOGRAFIA

mgr Ewa Hejna

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Jolanta Dolata

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Paweł Adamczyk

INFORMATYKA

mgr Paweł Adamczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Jolanta Dolata

mgr Katarzyna Wygoda

RELIGIA

Ks. Przemysław Kaczkowski

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Danuta Kotlińska

BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Pawelska