Dokumenty szkolne


 

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

 

 


Zgoda na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną